Hoạt động công đoàn
Minimize

DANH SÁCH CÁC CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN VÀ
VÀ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2013 - 2017

1. KHOA XÂY DỰNG

 • Chủ tịch: Trần Hưng Trà
 • Phó Chủ tịch: Trần Quang Huy
 • Ủy viên: Nguyễn Thắng Xiêm
2. KHOA NGOẠI NGỮ

 • Chủ tịch: Lê Hoàng Duy Thuần
 • Phó Chủ tịch: Đặng Kiều Diệp
 • Ủy viên: Nguyễn Phương Lan

3. KHOA KINH TẾ

 • Chủ tịch: Hồ Huy Tựu
 • Phó Chủ tịch: Đặng Hoàng Xuân Huy
 • Ủy viên: Mai Thị Linh

4. KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

 • Chủ tịch: Thái Ninh
 • Phó Chủ tịch: Chu Thị Lê Dung
 • Ủy viên: Nguyễn Tuấn

5. KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 • Chủ tịch: Thái Văn Đức
 • Phó Chủ tịch: Trần Văn Vương
 • Ủy viên: Vũ Lệ Quyên

6. KHOA CƠ KHÍ

 • Chủ tịch: Nguyễn Văn Định
 • Phó Chủ tịch: Trần Thị Thanh Vân
 • Ủy viên: Nguyễn Hữu Nghĩa

7. KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG

 • Chủ tịch: Huỳnh Văn Vũ
 • Phó Chủ tịch: Đoàn Phước Thọ
 • Ủy viên: Nguyễn Thanh Tuấn

8. VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

 • Chủ tịch: Lê Minh Hoàng
 • Phó Chủ tịch: Nguyễn Đình Huy
 • Ủy viên: Phạm Thị Khanh

9. KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

 • Chủ tịch: Phan Văn Cường
 • Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Lợi
 • Ủy viên: Phạm Thị Liên

10. NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 • Chủ tịch: Nguyễn Thanh Quỳnh Châu
 • Phó Chủ tịch: Nguyễn Cảnh Hùng
 • Ủy viên: Lê Thị Thúy Phượng

11. KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

 • Chủ tịch: Ngô Văn An
 • Phó Chủ tịch: Đỗ Văn Đạo
 • Ủy viên: Nguyễn Thị Lan

12. PHÒNG KHCN - HTĐN - BAN PT&CGCN

 • Chủ tịch: Lương Đình Duy
 • Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Hân
 • Ủy viên: Lê Thị Bảo Châu

13. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 • Chủ tịch: Lê Thị Thanh Vinh
 • Phó Chủ tịch: Ngô Thắng
 • Ủy viên: Đỗ Trần Hà My

14. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 • Chủ tịch: Trương Thị Mai Hương
 • Phó Chủ tịch: Phạm Thanh Bình
 • Ủy viên: Nguyễn Thị Lệ

15. PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH&SĐH + P.ĐBCL&KT + KHOA SAU ĐẠI HỌC

 • Chủ tịch: Tô Vân Phương
 • Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Kim Vân
 • Ủy viên: Trần Thị Thu

16. VIỆN KH&CN KHAI THÁC THỦY SẢN
 • Chủ tịch: Nguyễn Trọng Thảo
 • Phó Chủ tịch: Nguyễn Trọng Lương
 • Ủy viên: Nguyễn Y Vang

17. VIỆN CNSH&MT

 • Chủ tịch: Nguyễn Thanh Sơn
 • Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Kim Cúc
 • Ủy viên: Trần Nguyễn Vân Nhi

18. VIỆN NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO TÀU THỦY

 • Chủ tịch: Huỳnh Tấn Đạt
 • Phó Chủ tịch: Trịnh Văn Bình
 • Ủy viên: Lê Văn Chức

19. THƯ VIỆN

 • Chủ tịch: Nguyễn Thị Kiều Oanh
 • Phó Chủ tịch: Bùi Thanh Hùng
 • Ủy viên: Lưu Thị Thái Yến

20. TRUNG TÂM PHỤC VỤ TRƯỜNG HỌC

 • Chủ tịch: Trần Văn Tải
 • Phó Chủ tịch: Trần Đắc Hiền
 • Ủy viên: Đỗ Quang Điệp

21. TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH

 • Chủ tịch: Vũ Ngọc Chiên
 • Phó Chủ tịch: Đào Thị Đoan Trang
 • Ủy viên: Lê Thiên Sa

22. TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

 • Chủ tịch: Võ Như Nam
 • Phó Chủ tịch: Trương Hoài Trung
 • Ủy viên: Lê Thị Thủy

23. PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN - TRUNG TÂM TƯ VẤN HỖ TRỢ SINH VIÊN

 • Tổ trưởng: Nguyễn Thị Huệ

24. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & BỒI DƯỠNG

 • Tổ trưởng: Nguyễn Sỹ Phúc