SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGHIÊM CHỈNH CHẤP HÀNH AN TOÀN GIAO THÔNG
VÀ THAM GIA CUỘC THI AN TOÀN GIAO THÔNG QUA GÓC NHÌN SINH VIÊN

  
Hướng tới

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
PHÒNG CTCT&SV


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                    

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ  HỒ SƠ SINH VIÊN


            a. Mục đích:

- Giúp cho đơn vị và sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch công tác, quy định.

- Đảm bảo đúng quy định, tính chính xác trong công tác hồ sơ sinh viên.    
             - Lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của CBVC một cách có hiệu quả.

b. Nội dung:

Bước

Nội dung

Thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu liên quan

Văn bản liên quan

1

Thông báo những giấy tờ sinh viên cần nộp.

- Phòng Công tác Chính trị &SV  (chủ trì).

- Phòng Đào tạo Đại học phối hợp hỗ trợ

Gửi thông báo trước 01 tuần khi sinh viên nhập học.

- Giấy khai sinh (bản sao)

- Học bạ (bản sao) mang bản chính để đối chiếu.

- Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao)/Giấy CNTN tạm thời (bản chính)

Quy chế Sinh viên Trường Đại học, Nha Trang hệ chính quy ban hành kèm theo quyết định số: 1022/QĐ-ĐHNT ngày 02/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang

2

Tiếp nhận hồ sơ

- Phòng Công tác Chính trị &SV

Trong các đợt nhập học

Các loại giấy tờ quy định ở trên

Kế hoạch nhập học

3

Triển khai tiếp nhận dữ liệu thông tin sinh viên

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

20 ngày

Mẫu Thông tin sinh viên

Theo mẫu chung của Bộ và Nhà trường

4

Kiểm tra đối chiếu, bổ sung thông tin

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

90 ngày

- Hồ sơ sinh viên

- Dữ liệu trên phần mềm quản lý

5

Thông báo kết quả kiểm tra và điều chỉnh bổ sung hỗ sơ

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

1 năm

- Bổ sung các giấy tờ chưa trùng khớp.

- Bổ sung bằng tốt nghiệp THPT (đối với những sinh viên nộp giấy chứng nhận tạm thời khi nhập học.

6

Ra Quyết định BTH vì lí do không đảm bảo hồ sơ sinh viên

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

Đầu học kỳ năm thứ 2

Không cung cấp đủ giấy tờ theo quy định

7

Rà soát thông tin lần cuối trước khi ra quyết định tốt nghiệp

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

Trong học kỳ cuối (thời hạn 1 tháng)

8

Thanh lý hồ sơ ( hồ sơ giấy)

- Phòng Công tác Chính trị &SV

Sau khi khóa học kết thúc 4 năm đối với đại học, 3 năm đối với cao đẳng.

Ghi chú:

Dữ liệu trên hệ thống phần mềm quản lý  được lưu giữ.


T
Đoàn khoa Xây dựng phát động công trình thanh niên "giữ gìn trật tự giao thông trước cổng trường ĐH Nha Trang vào giờ cao điểm". 89 3/27/2014 10:37:42 AM
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông của trường Đại học Nha Trang - năm 2014 89 2/26/2014 10:28:42 AM
 Số: 95 /KH-ĐHNT, ngày 26 tháng 02 năm 2014.
Số: 19/KH-BGDĐT, ngày 15 tháng 01năm 2014 89 2/14/2014 4:39:02 PM
 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2014
Đoàn viên Viện Công nghệ sinh hoạt & Môi trường Tổ chức “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” ngày 17-11- 2013 89 11/27/2013 4:24:14 PM
Số: 52/2007/CT-BGDĐT, ngày 31 tháng 8 năm 2007 89 11/27/2013 4:13:00 PM
 CHỈ THỊ Về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục
Số: 88/NQ-CP,ngày 24 tháng 08 năm 2011 89 11/27/2013 3:39:21 PM
 NGHỊ QUYẾT "VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG "
Ban chỉ đạo An toàn Giao thông của trường Đại học Nha Trang 89 11/27/2013 3:05:59 PM
THÔNG BÁO: BAN AN TOÀN GIAO THÔNG NHÀ TRƯỜNG PHÁT ĐỘNG TOÀN THỂ HỌC SINH,SINH VIÊN THAM GIA CUỘC THI “AN TOÀN GIAO THÔNG QUA GÓC NHÌN SINH VIÊN” 89 11/27/2013 2:58:39 PM
 Nhằm tạo cơ hội, môi trường, sân chơi cho các bạn Học sinh, Sinh viên nói chung tham gia trực tiếp nhìn nhận, ghi lại những hình ảnh bắt gặp trong cuộc sống hằng ngày khi tham gia giao thông từ đó xây dựng ý thức khi tham gia giao thông, gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc Gia phối hợp với báo Sinh Viên Việt Nam tổ chức cuộc thi “An toàn giao thông qua góc nhìn sinh viên”.
Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư 89 11/27/2013 2:32:57 PM
 "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông "
Tham gia Cuộc thi An toàn Giao thông dưới góc nhìn Sinh viên 89 11/27/2013 2:24:18 PM