Học sinh, sinh viên Trường Đại học Nha Trang
thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi học tập và sinh hoạt

BÁO CÁO:Kết quả làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành về thực hiện môi trường không khói thuốc trên địa bàn thành phố Nha Trang Le Hoai Nam 11/27/2013 4:28:39 PM
10 ĐIỀU CBVC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHÔNG ĐƯỢC LÀM Le Hoai Nam 11/27/2013 10:10:12 AM
Thông báo: Dự thảo Quy định: Về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong Trường Đại học Nha Trang Le Hoai Nam 11/26/2013 3:41:02 PM
Thông báo: v/v kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật về thực hiện môi trường không có khói thuốc Le Hoai Nam 11/26/2013 3:36:27 PM
7 ĐIỀU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHÔNG ĐƯỢC LÀM Le Hoai Nam 11/26/2013 10:07:20 AM
Bộ Y tế ngày 15.8 đã triển khai thực hiện luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Le Hoai Nam 11/26/2013 9:24:36 AM
Thông điệp Ngày thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia Không thuốc lá năm 2013 Le Hoai Nam 11/25/2013 3:22:35 PM
 Cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên trường Đại học Nha Trang thực hiện nghiêm chỉnh thông điệp Ngày thế giới không hút thuốc lá
Một số nội dung giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá trong Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá Le Hoai Nam 11/25/2013 3:15:13 PM
 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012 và có hiệu lực từ ngày 01/5/2013. Về cơ cấu, Luật này bao gồm 5 Chương với 35 điều.