Học sinh, sinh viên Trường Đại học Nha Trang
thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi học tập và sinh hoạt

10 ĐIỀU CBVC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHÔNG ĐƯỢC LÀM 

Le Hoai Nam 11/27/2013 10:10:12 AM

 1. Bê trể trong công việc được giao

2. Đi muộn về sớm, bỏ công sở, bỏ giờ dạy.

3. Có mùi rượu bia, hút thuốc lá trong lúc làm việc

4. Thờ ơ với sinh hoạt tập thể

5. Sử dụng lãng phí tài sản công

6. Xin điểm, cho điểm đưa và nhận hối lộ

7.Xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

8. Nói và  hành động thiếu văn hóa

9. Hách dịch, nhũng nhiễm, gây phiền hà cho CB, SV , Khách

10. Dạy học theo lối độc thoại và kiến thức xa thực tế


Các tin cùng thể loại
+ Thông báo: Dự thảo Quy định: Về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong Trường Đại học Nha Trang
+ Một số nội dung giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá trong Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá
+ Thông điệp Ngày thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia Không thuốc lá năm 2013
+ Bộ Y tế ngày 15.8 đã triển khai thực hiện luật Phòng chống tác hại của thuốc lá.
+ 7 ĐIỀU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHÔNG ĐƯỢC LÀM
+ Thông báo: v/v kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật về thực hiện môi trường không có khói thuốc
+ BÁO CÁO:Kết quả làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành về thực hiện môi trường không khói thuốc trên địa bàn thành phố Nha Trang