Học sinh, sinh viên Trường Đại học Nha Trang
thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi học tập và sinh hoạt

BÁO CÁO:Kết quả làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành về thực hiện môi trường không khói thuốc trên địa bàn thành phố Nha Trang 

Le Hoai Nam 11/27/2013 4:28:39 PM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 11 năm 2013

 

BÁO CÁO

Kết quả làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành về thực hiện môi trường không khói thuốc trên địa bàn thành phố Nha Trang

 

Kính gửi:  Ban Giám hiệu

Thực hiện chỉ đạo của Giám hiệu, 9h00 sáng 27/11/2013, Phòng TCHC phối hợp với Phòng CTSV đã tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về thực hiện môi trường không khói thuốc tại Trường ta, Phòng TCHC báo cáo Giám hiệu về thành phần Đoàn,  nội dung và kết quả kiểm tra như sau:

I. Thành phần đoàn

- Đoàn kiểm tra liên ngành có 4 đ/c đại diện của: Sở Y tế, sở Thông tin truyền thông, sở Công thương và Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh.

- Đài truyền hình Khánh Hòa đến lấy tin.

II. Nội dung kiểm tra

1.1. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá: Công tác chỉ đạo, phân công đơn vị phụ trách, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan,...

1.2. Thị sát toàn bộ khuôn viên Trường, đặc biệt là các khu vực có thể hút thuốc lá: KTX, Căn tin, khu địch vụ giảng đường,... kết hợp phỏng vấn sinh viên.

III. Kết quả kiểm tra

3.1. Điểm mạnh

- Nhà trường đã có chỉ đạo kịp thời, có phân công cụ thể các đơn vị chức năng để thực hiện: Tuyên truyền phổ biến pháp luật, soạn thảo các quy định quy chế phủ hợp, gắn các biển cẩm hút thuốc lá ở trong phòng (phòng làm việc, giảng đường) đầy đủ.

- Có kế hoạch và biện pháp phù hợp để quán triệt pháp luật đến khối CBVC và khối SV.

- Có thông tin quảng bá về cấm hút thuốc trên website của Trường (Phòng CTSV).

- Địa bàn Nhà trường rộng nhưng qua thực tế những địa điểm khảo sát tàn tích thuốc là ít, các phòng làm việc, giảng đường không có gạt tàn thuốc, những người được tiếp xúc không có mùi thuốc,...Điều này chứng tỏ hiệu quả của công tác tuyên truyền và các giải pháp thực hiện để áp dụng với CBVC và HSSV (nội bộ) là rất cao.

3.2. Hạn chế

- Phần lớn các hoạt động của Trường là hình thức lồng ghép chưa có hoạt động chuyên đề dành riêng cho phòng chống thuốc lá.

- Các biển cấm hút thuốc ở bên ngoài hành lang, ngoài phòng làm việc để hướng tới đối tượng là khách chưa nhiều.

- Chưa có bản nội quy về phòng chống thuốc là trong trường học, đặt ở phía cổng trường,...

 

TRƯỞNG PHÒNG TCHC

Trần Đức Lượng

 

 


Các tin cùng thể loại
+ Thông báo: Dự thảo Quy định: Về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong Trường Đại học Nha Trang
+ Một số nội dung giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá trong Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá
+ Thông điệp Ngày thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia Không thuốc lá năm 2013
+ Bộ Y tế ngày 15.8 đã triển khai thực hiện luật Phòng chống tác hại của thuốc lá.
+ 7 ĐIỀU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHÔNG ĐƯỢC LÀM
+ 10 ĐIỀU CBVC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHÔNG ĐƯỢC LÀM
+ Thông báo: v/v kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật về thực hiện môi trường không có khói thuốc