HỘI THI NỮ SINH TÀI NĂNG DUYÊN DÁNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NĂM 2013
Ban vì tiến bộ phụ nữ trường Đại học Nha Trang tổ chức nhiều hoạt động cho nữ sinh viên của trường nhân ngày 8/3 Le Hoai Nam 3/9/2014 7:32:23 AM
 Chào mừng kỷ niệm 104 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2014) và 1974 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng - Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là ngày có ý nghĩa lớn lao đối với phụ nữ trên toàn thế giới.
Hội thi nữ sinh Tài năng Duyên dáng năm 2013 Le Hoai Nam 12/13/2013 3:43:21 PM
Các hoạt động hướng về Phụ nữ của Trường Đại học Nha Trang Le Hoai Nam 12/13/2013 1:53:31 PM
 Thực hiện công văn số 8631/BGDĐT-TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 29/11/2013 “Về việc Tổ chức sơ kết kế hoạch hành động về bình đẳng giới và Tiểu đề án II giai đoạn 2010-2013