HỘI THI NỮ SINH TÀI NĂNG DUYÊN DÁNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NĂM 2013
Thông báo: Hướng dẫn Tuyên truyền giáo dục trong nữ sinh viên nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2013) 

Le Hoai Nam 12/13/2013 3:32:35 PM

15/10/2013 10:59:52 SA

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền giáo dục trong nữ sinh viên

nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

(20/10/1930 – 20/10/2013)

 

Thực hiện tiểu Đề án 2 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong hệ thống các trường học” năm  học 2013- 2014.

Phòng Công tác sinh viên phối hợp với Công đoàn, Đoàn TN CHCM, Hội sinh viên trường thống nhất tổ chức các hoạt động chào mừng với những nội dung sau:

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

  1.Thông qua các hoạt động kỷ niệm, nhằm phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, động viên nữ sinh viên của trường hăng hái thi đua học tốt, rèn luyện tốt.

2.Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đối với nữ cán bộ giáo viên, viên chức và nữ học sinh trong nhà trường theo tiêu chí: “Có lòng yêu nước; có sức khỏe; có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo; có lối sống văn hóa và lòng nhân hậu”.

3.Giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ trong trường học nói riêng, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

xem văn bản tại đây


Các tin cùng thể loại
+ Thông báo: Hướng dẫn Tuyên truyền giáo dục trong nữ sinh viên nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2012)