HỘI THI NỮ SINH TÀI NĂNG DUYÊN DÁNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NĂM 2013
Nhà khoa học Việt Nam đam mê đóng góp cho đa dạng sinh học biển ở đồng bằng sông Cửu Long Le Hoai Nam 3/9/2014 9:00:55 AM
 “Tôi rất vui được đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào việc nghiên cứu đa dạng sinh học, điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý nguồn lợi và phát triển du lịch không chỉ ở Việt Nam mà cả khu vực Đông Nam Á ” Tiến sĩ Bình cho biết.