Đ/c Nguyễn Đề Thanh 

Le Hoai Nam 12/13/2013 8:04:40 AM
Nguyên Phó trưởng Phòng CTCTSV

Các tin cùng thể loại
+ Đ/c: Nguyễn Công Ngọc
+ Đ/c Nguyễn Tiến Hóa
+ Đ/c Phạm Sỹ Cố
+ Đ/c Nguyễn Thị Minh
+ Đ/c Nguyễn Văn Thành
+ Đ/c Đặng Văn Tiên
+ Đ/c Bùi Thị Thanh Thủy
+ Vũ Xuân Quỳ
+ Lê Hoài Nam
+ Đ/c: Nguyễn Công Ngọc