Đ/c Đặng Văn Tiên 

Le Hoai Nam 12/13/2013 8:10:38 AM
Chuyên viên P.CTSV

Các tin cùng thể loại
+ Đ/c: Nguyễn Công Ngọc
+ Đ/c Nguyễn Tiến Hóa
+ Đ/c Phạm Sỹ Cố
+ Đ/c Nguyễn Đề Thanh
+ Đ/c Nguyễn Thị Minh
+ Đ/c Nguyễn Văn Thành
+ Đ/c Bùi Thị Thanh Thủy
+ Vũ Xuân Quỳ
+ Lê Hoài Nam
+ Đ/c: Nguyễn Công Ngọc