Báo cáo CTSV tháng 10/2018 990 31/10/2018 8:53:26 SA
Thông báo đối thoại SV năm 2018 990 31/10/2018 8:03:03 SA
 Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2018-2019 của Nhà trường, Hiệu trưởng thông báo tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên, cụ thể như sau: 1. Giúp SV hiểu rõ những vấn đề liên quan đến học tập, sinh hoạt, chế độ chính sách và định hướng nghề nghiệp, đồng thời phát huy tinh thần tích cực góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường. 2. Giúp Nhà trường nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của SV, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của SV.
Thông báo đối thoại sinh viên năm 2018 990 31/10/2018 7:46:12 SA
 Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2018-2019 của Nhà trường, Hiệu trưởng thông báo tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên, cụ thể như sau: 1. Giúp SV hiểu rõ những vấn đề liên quan đến học tập, sinh hoạt, chế độ chính sách và định hướng nghề nghiệp, đồng thời phát huy tinh thần tích cực góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường. 2. Giúp Nhà trường nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của SV, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của SV.
Báo cáo CTSV tháng 9/2018 990 27/09/2018 3:37:31 CH
Báo cáo CTSV tháng 9/2018 990 27/09/2018 3:31:52 CH
Cách mạng tháng 8/1945 - Bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc Việt Nam 990 13/08/2018 3:46:35 CH
 Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Báo cáo CTSV tháng 05/2018 990 29/05/2018 7:45:31 SA
 Báo cáo CTSV tháng 05/2018
Báo cáo CTSV tháng 4/2018 990 09/05/2018 3:12:15 CH
 Báo cáo CTSV tháng 4/2018
Ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954) 990 09/05/2018 3:06:32 CH
 Kỷ niệm 64 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2018)
Chiến công oanh liệt, hào hùng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân tỉnh Khánh Hòa 990 05/04/2018 3:03:03 CH
 Cách đây vừa tròn 43 năm, ngày 02/4/1975 quân và dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với lực lượng chủ lực đã anh dũng chiến đấu giành thắng lợi, giải phóng hoàn toàn tỉnh nhà, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp, cùng quân, dân trên cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 100 tin)