ĐẢNG VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.         

Nguyễn Thuần Anh

30/06/1969

21/07/2006 

21/07/2007  

2.         

Thái Văn Đức

19/07/1974

06/05/2006 

06/05/2007

3.         

Nguyễn Thị Mỹ Hương

 02/03/1970

21/08/2006

21/08/2007

4.         

Nguyễn Thị Hằng

06/05/1984

29/09/2005

29/09/2006

5.         

Nguyễn Anh Tuấn

12/10/1959 

19/04/2007

19/04/2008

6.         

Mai Thị Tuyết Nga

23/12/1971

01/08/2002

01/08/2003

7.         

Trần Văn Vương

19/06/1978

15/04/2011

15/04/2011

8.         

Nguyễn Đại Hùng

 28/03/1962

04/08/1989 

04/08/1990

9.         

Vũ Ngọc Bội

13/04/1966

16/04/2003

 16/04/2004

10.      

Phạm Văn Đạt

13/01/1978

12/12/2012

12/12/2013

11.      

Lê Thị Tưởng

02/05/1980

12/12/2012

12/12/2013

12.      

Đỗ Lê Hữu Nam

22/11/1983

24/06/2007

24/06/2008

13.      

Vũ Lệ Quyên

14/03/1980

06/05/2015

06/05/2016

14.      

Nguyễn Văn Minh

28/04/1977

04/11/2015

04/11/2016

15.      

Đặng Thị Thu Hương

30/10/1977

29/04/2016

29/04/2017

16.      

Nguyễn Trọng Bách

17/07/1977

18/10/2008

18/10/2009

17.      

Trần Thị Phương Anh

17/10/1985

13/12/2012

13/12/2013

18.      

Trần Thị Mỹ Hạnh

10/02/1978

18/10/2008

18/10/2009