ĐẢNG VIÊN KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.    

Trần Tiến Phức

29/08/1956

25/11/2005

25/11/2006

2.    

Mai Văn Công

06/10/1956

06/01/1996

06/01/1997

3.    

Nhữ Khải Hoàn

04/04/1977

06/04/2010

06/04/2011    

4.    

Phan Văn Tiến

10/02/1958

10/07/1987

10/07/1988

5.    

Phan Nhật Nguyên

12/12/1984

06/05/2011

06/05/2012

6.    

Phan Văn Cường

03/11/1975

11/09/2001

11/09/2002

7.    

Nguyễn Văn Hân

03/09/1985

29/08/2012

29/08/2013