ĐẢNG VIÊN KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.        

Nhữ Khải Hoàn

04/04/1977

06/04/2010

06/04/2011    

2.        

Phan Nhật Nguyên

12/12/1984

06/05/2011

06/05/2012

3.        

Phan Văn Cường

03/11/1975

11/09/2001

11/09/2002

4.        

Nguyễn Văn Hân

03/09/1985

29/08/2012

29/08/2013

5.        

Nguyễn Thị Thùy

26/03/1982

12/11/2013

12/11/2014

6.        

Lê Văn Hảo

30/01/1958 

09/05/2008

09/05/2009

7.        

Hoàng Thị Thơm

14/06/1983

11/09/2014

11/09/2015

8.        

Nguyễn Thành Phương

14/07/1988

28/06/2018

Dự bị

9.        

Bùi Thúc Minh

20/05/1981

15/09/2012

15/09/2013