ĐẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.             

Phạm Thị Thanh Bình

18/08/1975

04/11/1998

04/11/1999

2.             

Lê Chí Công

18/12/1980

13/04/2003

13/04/2004

3.             

Hồ Huy Tựu

12/08/1971

25/01/2003

25/01/2004

4.             

Phạm Thị Thanh Thủy

04/07/1981

29/02/2004

29/02/2005

5.             

Hồ Thị Thu Hà

02/05/1972

01/07/2005

01/07/2006

6.             

Phạm Hồng Mạnh

20/10/1975

06/08/2005

06/08/2006

7.             

Lê Hồng Lam

14/03/1971

10/06/2007

10/06/2008

8.             

Nguyễn Văn Ngọc

17/12/1970

04/04/2010

04/04/2011

9.             

Ninh Thị Kim Anh

16/11/1977

23/05/2010

23/05/2011

10.         

Nguyễn Thu Thuỷ

26/01/1978

09/04/2001

09/04/2002

11.         

Hoàng Văn Huy

12/08/1957

26/07/1999

26/07/2000

12.         

Lê Văn Tháp

06/08/1975

03/09/2007

03/09/2008

13.         

Phạm Thành Thái

04/09/1977

01/07/2005

01/07/2006

14.         

Phạm Xuân Thủy

15/01/1958

26/07/1999

26/07/2000

15.         

Lê Kim Long

16/10/1974

29/05/2011

29/05/2012

16.         

Quách Thị Khánh Ngọc

05/12/1977

13/04/2000

13/04/2001

17.         

Đặng Hoàng Xuân Huy

25/01/1982

29/12/2011

29/12/2012

18.         

Trương Ngọc Phong

07/06/1984

04/11/2012

04/11/2013

19.         

Mai Thị Linh

28/10/1980

07/04/2013

07/04/2014

20.         

Nguyễn Thị Dung

18/08/1984

02/06/2013

02/06/2014

21.         

Trần Đình Chất

10/11/1956

23/07/1987

23/07/1988

22.         

Vũ Thị Hoa

21/03/1983

03/11/2013

03/11/2014

23.         

Nguyễn Thị Hồng Trâm

28/08/1983

25/06/2004

25/06/2005

24.         

Tăng Thị Hiền

17/10/1982

04/05/2014

04/05/2015

25.         

Võ Đình Quyết

09/04/1978

04/05/2014

04/05/2015

26.         

Nguyễn Thị Nga

25/02/1980

10/05/2015

10/05/2016

27.         

Lê Trần Phúc

26/04/1984

09/12/2012

09/12/2013

28.         

Nguyễn Ngọc Duy

12/09/1979

02/11/2008

02/11/2009

29.         

Trần Thị Thu Hòa

07/03/1983

03/10/2016

Dự bị