ĐẢNG VIÊN VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC & MÔI TRƯỜNG

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.              

Ngô Đăng Nghĩa

12/01/1960

18/10/2008

18/10/2009

2.              

Khúc Thị An

29/07/1977

08/01/2009

08/01/2010

3.              

Nguyễn Thị Kim Cúc

20/03/1979

28/04/2009

28/04/2010

4.              

Nguyễn Thanh Sơn

12/10/1974

02/04/2010

02/04/2011

5.              

Nguyễn Văn Duy

23/01/1981

15/04/2011

15/04/2012

6.              

Lê Phương Chung

20/02/1984

22/11/2011

22/11/2012

7.              

Lê Nhã Uyên

11/11/1977

05/03/2012

05/03/2013

8.              

Vũ Đặng Hạ Quyên

25/06/1983

03/07/2006

03/07/2007

9.              

Đặng Thúy Bình

22/02/1969

02/07/2014

02/07/2015

10.            

Nguyễn Đắc Kiên

06/09/1981

12/12/2016

12/12/2017

11.            

Ngô Thị Hoài Dương

02/08/1972

04/02/2005

04/02/2006

12.            

Phạm Thu Thủy

24/12/1980

08/05/2018

Dự bị