Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ II được tổ chức tại Văn Lâm - Hưng Yên từ ngày 3 đến ngày 5/11/1969. Có 58 đại biểu thay mặt cho trên 180 Đảng viên tham dự.
    Đại hội Đảng bộ lần thứ II tổ chức trong điều kiện đế quốc Mỹ đang tạm ngừng ném bom đánh phá miền Bắc. Sau một thời gian phân tán và đương đầu với nhiều khó khăn vất vả. Đại hội tập trung đánh giá kết quả công tác, củng cố các mặt yếu kém và đặc biệt chú trọng vấn đề xây dựng cơ sở vật chất.
    Đại hội khẳng định: Toàn Đảng bộ, toàn Trường tiếp tục tăng cường đoàn kết nội bộ, ra sức phát huy thắng lợi, tích cực khắc phục khó khăn, tuyệt đối tin tưởng vào BCH TW Đảng, quyết tâm thực hiện các lời dạy và Di chúc của Hồ Chủ Tịch. Ra sức thực hiện đường lối đào tạo của Đảng để xây dựng Nhà trường về mọi mặt, đẩy mạnh phong trào thi đua 2 tốt và 3 cải tiến, tăng cường công tác quản lý nhà trường, phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện lên một bước, đồng thời tích cực chuẩn bị điều kiện để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo trong những năm sau nhằm đào tạo cán bộ KHKT, cán bộ quản lý kinh tế kế tục một cách xuất sắc và trung thành sự nghiệp to các mạng to lớn của Đảng.
    Đại hội bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ II gồm 9 đồng chí:

1. Đồng chí Trần Văn Thai Bí thư
2. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn Phó Bí thư
3. Đồng chí Đặng Bằng  Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đồng chí Trịnh Ngọc Ấn Đảng Ủy viên
5. Đồng chí Nguyễn Duy Nhất Đảng Ủy viên
6. Đồng chí Phan Thế Phương Đảng Ủy viên
7. Đồng chí Phan Lương Tâm Đảng Ủy viên
8. Đồng chí Nguyễn Kim Quang Đảng Ủy viên
9. Đồng chí Trương Kỳ Hiếu Đảng Ủy viên