Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ IV được tổ chức vào ngày 12/12/1972 tại Văn Lâm - Hưng Yên. Có 57 đại biểu thay mặt cho trên 200 Đảng viên tham dự.
    Đại hội tiến hành trong điều kiện thời chiến rất căng thẳng. Đại hội xác định: Phát huy tinh thần quyết thắng, tiếp tục tiến lên thực hiện Chỉ thị 222 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển hướng công tác đào tạo đại học và THCN trong tình hình mới, tổ chức phục vụ tốt, giảng dạy, học tập tốt và kết hợp giữa công tác phục vụ với công tác giảng dạy và học tập nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện. Tăng cường công tác phòng không sơ tán, thực hiện nếp sống quân sự hóa, đảm bảo an toàn tối đa, tích cực chuẩn bị đưa dần Nhà trường về Hải Phòng. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện và có hiệu lực của Đảng bộ, vai trò quản lý của chính quyền, vai trò làm chủ tập thể của quần chúng.
    Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 9 đồng chí:

1. Đồng chí Trần Văn Thai Bí thư
2. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn Phó Bí thư
3. Đồng chí Trịnh Ngọc Ấn Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đồng chí Trương Kỳ Hiếu Đảng Ủy viên
5. Đồng chí Nguyễn Duy Nhất Đảng Ủy viên
6. Đồng chí Phan Thế Phương Đảng Ủy viên
7. Đồng chí Đặng Bằng Đảng Ủy viên
8. Đồng chí Nguyễn Kim Quang Đảng Ủy viên
9. Đồng chí Hoàng Đức Thắng Đảng Ủy viên