Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VII tổ chức vào ngày 19/5/1978 tại Nha Trang. Có 59 đại biểu thay mặt cho 180 Đảng viên tham dự.
    Đại hội xác định: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy quyền làm chủ tập thể XHCN của cán bộ công nhân viên và học sinh, nỗ lực xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu trước mắt và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển lâu dài của Nhà trường. Ra sức xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị và có năng lực chuyên môn. Quyết tâm phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện và xây dựng Trường vững mạnh.
    Đại hội bầu ban chấp hành gồm 11 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Ngoạn Bí thư
2. Đồng chí Nguyễn Tấn Trịnh Phó Bí thư
3. Đồng chí Đào Trọng Hùng Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đồng chí Nguyễn Vĩnh Xương Đảng Ủy viên
5. Đồng chí Phan Lương Tâm Đảng Ủy viên
6. Đồng chí Nguyễn Thị Muội Đảng Ủy viên
7. Đồng chí Hoàng Đình Xích Đảng Ủy viên
8. Đồng chí Nguyễn Hưng Điền Đảng Ủy viên
9. Đồng chí Phan Ngọc Diệp Đảng Ủy viên
10. Đồng chí Đoàn Trọng Loan Đảng Ủy viên
11. Đồng chí Lê Văn Tiệu Đảng Ủy viên