Đại hội Đảng bộ lần thứ X tổ chức vào ngày 28/3/1985 tại Nha Trang. Có 108 Đảng viên tham dự.
    Đại hội xác định: Quy hoạch toàn bộ công tác xây dựng và phát triển Trường Đại học Thủy sản trở thành một trường trọng điểm, phấn đấu xây dựng danh mục ngành nghề, quy mô đào tạo, xây dựng cơ bản, đầu tư trang bị kỹ thuật... để trở thành trường có tầm cỡ đầu ngành.
    Kế hoạch hóa công tác đào tạo tất cả các ngành các hệ, phấn đấu không giảm sút chất lượng đào tạo. Mở rộng liên kết nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật để tạo nhiều hàng hóa cho Trường và cho địa phương. Quan tâm và tạo điều kiện các mặt để xây dựng phát triển Trung tâm nghiên cứu thủy sản ở miền Trung.
    Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 9 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Vĩnh Xương Bí thư
2. Đồng chí Đào Trọng Hùng Phó Bí thư
3. Đồng chí Nguyễn Thị Muội Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đồng chí Nguyễn Thiết Hùng Đảng Ủy viên
5. Đồng chí Thái Văn Ngạn Đảng Ủy viên
6. Đồng chí Đoàn Trọng Loan Đảng Ủy viên
7. Đồng chí Nguyễn Thanh Hóa  Đảng Ủy viên
8. Đồng chí Nguyễn Hưng Điền Đảng Ủy viên
9. Đồng chí Trần Khắc Chất Đảng Ủy viên