Enter Title
Minimize

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XIX NHIỆM KỲ 2010 - 2015

Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX được diễn ra vào các ngày 23 và 24 tháng 7 năm 2010 tại Nha Trang. Có 140 đại biểu đại diện cho 261 đảng viên của 22 chi bộ trực thuộc Đảng bộ về tham dự.
    Bằng trí tuệ và quyết tâm của mình, với khẩu hiệu hành động cũng là chủ đề của Đại hội "Nâng cao chất lượng đào tạo là lương tâm, trách nhiệm, hành động của mỗi đảng viên, cán bộ viên chức và sinh viên Trường Đại học Nha Trang", Đại hội đã thảo luận Báo cáo kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỷ 2005-2010; đồng thời đi tới sự thống nhất cao những nội dung lãnh đạo chủ yếu cho nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015 với các mục tiêu lớn:

      Tiếp tục quá trình xây dựng Nhà trường trở thành một cơ sở đào tạo đa ngành có chất lượng trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, một trung tâm khoa học và văn hóa của khu vực.

      Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; giữ vững sự đoàn kết và đồng thuận; đổi mới phương pháp tổ chức quản lý và điều hành để đảm bảo nâng cao chất lượng  đào tạo, nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBVC và HSSV; đẩy mạnh công tác phát triển đảng. Phấn đấu giữ vững truyền thống Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

     Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 19 đồng chí, Ban Thường vụ 5 đồng chí.

1. Đồng chí Vũ Văn Xứng Bí thư
2. Đồng chí Phan Thanh Liêm Phó Bí thư
3. Đồng chí Phạm Quang Huy Ủy viên Ban Thường vụ - Trực
4. Đồng chí Nguyễn Thị Hiển Ủy viên Ban Thường vụ
5. Đồng chí Khổng Trung Thắng Ủy viên Ban Thường vụ
6. Đồng chí Đỗ Như An Đảng ủy viên
7. Đồng chí Vũ Ngọc Bội Đảng ủy viên
8. Đồng chí Phạm Thị Thanh Bình Đảng ủy viên
9. Đồng chí Ngô Thị Hoài Dương Đảng ủy viên
10. Đồng chí Nguyễn Văn Đạt Đảng ủy viên
11. Đồng chí Hoàng Hoa Hồng Đảng ủy viên
12. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hồng Đảng ủy viên
13. Đồng chí Phạm Quốc Hùng Đảng ủy viên 
14. Đồng chí Lê Phước Lượng Đảng ủy viên
15. Đồng chí Quách Hoài Nam Đảng ủy viên
16  Đồng chí Trần Gia Thái Đảng ủy viên
17  Đồng chí Phạm Hùng Thắng Đảng ủy viên
18  Đồng chí Tống Văn Toản Đảng ủy viên
19  Đồng chí Nguyễn Văn Tường Đảng ủy viên