Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII được tổ chức vào ngày 11/12/2003 tại Nha Trang. Có 141 đảng viên tham dự.
    Đại hội xác định: Tìm biện pháp cải tiến hình thức tuyên truyền, giáo dục và bồi dưỡng chính trị tư tưởng cho CBCC và SV sao cho có hiệu quả, mang lại ý nghĩa thiết thực nhằm xây dựng sự đoàn kết và thống nhất trong ý chí và hành động của toàn thể Đảng viên, CBCC và SV. Đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục SV.
    Động viên và khai thác mọi nguồn lực, mọi khả năng để củng cố và phát triển các chuyên ngành truyền thống trở thành mũi nhọn và thế mạnh. Tiếp tục mở rộng ngành nghề đào tạo để tiến đến một đại học đa ngành. Bám sát 10 tiêu chí đảm bảo chất lượng đào tạo. Quan tâm đến công tác hoạt động NCKH trong CBGD trẻ và Sinh viên.
    Mở rộng giao lưu hội nhập, tăng cường và chủ động xây dựng các mối quan hệ hợp tác thiết thực với các Trường, Viện trong cả nước cũng như các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, giữ vững mối quan hệ với các đối tác đã có.
Thúc đẩy quá trình xây dựng cơ sở vật chất theo kế hoạch chiến lược và quy hoạch tổng thể của Nhà trường đến năm 2010. Chú ý chăm lo đời sống vật chất, đảm bảo ổn định và từng bước nâng cao mức sống vật chất và tinh thần cho CBCC và SV trên cơ sở mọi người phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
    Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 11 đồng chí:

1. Đồng chí Vũ Văn Xứng Bí thư
2. Đồng chí Quách Đình Liên Phó Bí thư
3. Đồng chí Đỗ Văn Ninh Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đồng chí Nguyễn Văn Ba Đảng Ủy viên
5. Đồng chí Hoàng Thị Bích Đào Đảng Ủy viên
6. Đồng chí Nguyễn Tiến Hóa Đảng Ủy viên
7. Đồng chí Trần Thị Luyến Đảng Ủy viên
8. Đồng chí Trần Danh Giang Đảng Ủy viên
9. Đồng chí Hoàng Hoa Hồng Đảng Ủy viên
10. Đồng chí Phan Thanh Liêm Đảng Ủy viên
11. Đồng chí Hà Việt Hùng Đảng Ủy viên