Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII được diễn ra vào các ngày 26 và 27 tháng 10 năm 2005 tại Nha Trang. Có 173/192 đảng viên tham dự.
    Đại hội xác định: giữ vững sự đoàn kết và đồng thuận. Đổi mới phương pháp tổ chức và điều hành các hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế và tài chính tài sản của Nhà trường. Giữ vững và từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBVC và HSSV. Tiếp tục cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn đảng, đẩy mạnh công tác phát triển đảng. Phấn đấu giữ vững truyền thống đảng bộ trong sạch vững mạnh. Xây dựng nhà trường trở thành cơ sở đào tạo đa ngành có uy tín trong hệ thống giáo dục đại học Việt nam, một trung tâm khoa học, văn hóa của khu vực.
    Nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ là phấn đấu từng bước nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở nâng cao năng lực và trình độ đội ngũ CBGD.

    Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 15 đồng chí, đến tháng 10/2008 đồng chí Mai Thị Tuyết Nga được cử đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài, thôi tham gia BCH Đảng bộ. Đồng chí Khổng Trung Thắng được chỉ định bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2005 - 2010.

1. Đồng chí Vũ Văn Xứng Bí thư
2. Đồng chí Nguyễn Văn Ba Phó Bí thư
3. Đồng chí Nguyễn Tiến Hóa Phó Bí thư
4. Đồng chí Đỗ Văn Ninh Ủy viên Ban Thường vụ
5. Đồng chí Quách Hoài Nam Ủy viên ban Thường vụ
6. Đồng chí Chu Thị Lê Dung Đảng Ủy viên
7. Đồng chí Bùi Đức Dương Đảng Ủy viên
8. Đồng chí Trần Danh Giang Đảng Ủy viên
9. Đồng chí Hoàng Hoa Hồng Đảng Ủy viên
10. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hồng Đảng Ủy viên
11. Đồng chí Phan Thanh Liêm Đảng Ủy viên
12. Đồng chí Lê Phước Lượng Đảng Ủy viên
13. Đồng chí Khổng Trung Thắng Đảng Ủy viên ( 10/2008) 
14. Đồng chí Phạm Hùng Thắng Đảng Ủy viên
15. Đồng chí Nguyễn Hữu Trọng Đảng Ủy viên