Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 14Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 14Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 14Trường Đại học Nha TrangTrường Đại học Nha Trang


"NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO LÀ LƯƠNG TÂM, TRÁCH NHIỆM, HÀNH ĐỘNG VÀ QUYỀN LỢI CỦA 
MỖI

ĐẢNG VIÊN, CÁN BỘ VIÊN CHỨC 
VÀ HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG" 

 
Tin tức và sự kiện
Đóng
Nghiên cứu bệnh ở tôm chân trắng nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận
Nghiên cứu bệnh ở tôm chân trắng nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận

Phát hiện sự kí sinh của vi bào tử trùng Enterocytozoonhepatopenaei (EHP) trong gan tụy của tôm có dấu hiệu chậm lớn, cò...