Các bài viết của CBGD Khoa Công nghệ thông tin
Minimize
           

STT

Tên bài viết

Tác giả

Đơn vị

1

Một vài suy nghĩ về đổi mới phương pháp giảng dạy

TS. Nguyễn Đức Thuần

Khoa CNTT

2

Vài giải pháp thu hút sinh viên đầu khóa tham gia nghiên cứu khoa học

TS. Đỗ Như An,

ThS. Nguyễn Đình Hưng

Khoa CNTT

3

Vận dụng những kinh nghiệm tốt dạy lớp đông sinh viên vào môn học “Xử lýảnh” cho sinh viên khoa CNTT

ThS. Nguyễn Đình Cường

Khoa CNTT

4

Lấy thông tin phản hồi từ người học bằng phiếu khảo sát trực tuyến

CN. Trần Mạnh Khang

Khoa CNTT

5

Xác định vai trò và vị trí người thầy trong  quan điểm dạy học: “Lấy người học làm trung tâm”

CN. Hồ Thị Thu Sa

Khoa CNTT

6

Ứng dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy tin học

ThS. Nguyễn Thủy Đoan Trang

Khoa CNTT

7

Muốn lấy sinh viên làm trung tâm giáo viên phải: “Dạy đúng, dạy đủ và dạy hay

TS. Nguyễn Đức Thuần

Khoa CNTT

8

Một  số giải pháp nâng cao kỹ năng lập trình của SV năm một và năm hai khoaCNTT

ThS. Trần Minh Văn

Khoa CNTT

9

Nâng cao phương pháp giảng dạy và đánh giá các môn học chuyên ngành công nghệ phần mềm

ThS. Lê Thị Bích Hằng

Khoa CNTT

10

Giảng dạy kết hợp phương pháp đơn hình dạng bảng khử và dạng bảng truyền thống cho sinh viên

ThS. Nguyễn Đình Ái

Khoa CNTT