Các bài viết của CBGD Khoa Kế toán - Tài chính
Minimize
BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA CBGD KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

STT

Tên bài viết

Tác giả

1

Một số gợi ý nâng cao kết quả giảng dạy môn học Hệ thống thông tin kế toán

ThS. Bùi Mạnh Cường

2

Áp dụng phương pháp giảng dạy thông qua Đồ án cho học phần Lập và thẩm định dự án đầu tư

TS. Huỳnh Thị Xuân Mai

3

Tăng cường tính thực tiễn trong giảng dạy môn Hệ thống thông tin kế toán 3

ThS. Phạm Đình Tuấn

4

Giảng dạy hướng đến tính thực hành và ứng dụng

ThS. Võ Thị Thùy Trang

5

Sử dụng phương pháp dạy học dựa trên vấn đề và đổi mới cách đánh giá trong HP Kế toán Tài chính 1

ThS. Phan Hồng Nhung

6

Sử dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong giảng dạy học phần Tài chính – Tiền tệ với các lớp đông sinh viên

Ths. Nguyễn Hữu Mạnh

7

Một vài trao đổi về phương pháp giảng dạy tích cực

ThS. Đặng Thị Tâm Ngọc

8

Vấn đề thực hiện quy chế dân chủ trong Khoa Kế toán - Tài chính

PGS. TS. Nguyễn Văn Ba

9

Mục tiêu và những giải pháp cần thiết nhằm tăng cường mối quan hệ giữa chính quyền với chi bộ và các đoàn thể trong Khoa Kế toán - Tài chính

ThS. Nguyễn Thành Cường

10

- Những khó khăn của khoa Kinh tế khi triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá

- Tổ chức điều hành, quản lý Khoa thông qua trang web của Khoa

TS. Phan Thị Dung

11

Vấn đề quản lý chất lượng đào tạo phi chính quy trên phương diện Khoa thực hiện nội dung đào tạo

ThS. Hoàng Văn Huy

12

Kinh nghiệm đổi mới phương pháp giảng dạy

CN. Nguyễn Thị Liên Hương

13

Vai trò của Đoàn thanh niên trong việc định hướng nghiên cứu khoa học và học tập của sinh viên Khoa Kế toán - Tài chính

CN. Nguyễn Hữu Mạnh

14

Giải pháp hoàn thiện quy trình trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Kế toán - Tài chính

ThS. Thái Ninh

15

Vai trò giáo viên chủ nhiệm trong phong trào học tập và rèn luyện của sinh viên

CN. Từ Mai Hoàng Phi

16

Nâng cao tinh thần tự chủ của SV trong nghiên cứu học tập môn “Nguyên lý thống kê kinh tế”

ThS. Nguyễn Thu Thủy

17

Một số trao đổi về quy trình tổ chức công tác thi học kỳ

ThS. Võ Hải Thuỷ

18

Quy trình xử lý các văn bản, công việc của Khoa

CN. Nguyễn Đức Toàn

19

- Phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá

- Một số trao đổi về quy trình phân công giờ giảng tại Khoa Kế toán - Tài chính

ThS. Võ Thị Thùy Trang

 

20

Sinh viên đánh giá giảng viên đôi điều cần bàn

ThS. Phạm Phương Uyên

21

Hướng dẫn SV làm quen với phương pháp NCKH thông qua môn học chuyên ngành cụ thể

ThS. Bùi Bích Xuân