TIÊU CHUẨN 6
Minimize

Tiêu chí 6.2: Người học được đảm bảo chế độ chính sách xã hội, được khám sức khoẻ theo quy định y tế học đường; được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao và được đảm bảo an toàn trong khuôn viên của nhà trường.

Minh chứng tiêu chí 6.2