Tư liệu tham khảo
Đóng
BÀI VIẾT THAM GIA HỘI THẢO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

STT

TÊN BÀI VIẾT

TÁC GIẢ

ĐƠN VỊ

1. KHOA CNTP    
 1 Triển khai giảng dạy chuyên ngành lồng ghép ngoại ngữ
TS. Nguyễn Thuần Anh
 Khoa CNTP
 2 Đổi mới công tác hướng dẫn SV thực tập giáo trình theo đào tạo tín chỉ
Nhóm CBGD  Khoa CNTP
 3 Phương hướng phấn đấu của bản thân giảng viên Bộ môn Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm,Khoa Công nghệ Thực phẩm để góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo vững mạnh
Bộ môn ĐBCL&ATTP  Khoa CNTP
 4 Một vài kinh nghiệm tổ chức hoạt động học tập theo nhóm trong giảng dạy Hóa học
TS. Hoàng Thị Huệ An
 Khoa CNTP
 5 Đổi mới giảng dạy các môn học: Kỹ thuật cấp nước và Xử lí chất thải; Công nghệ môi trường theo phương pháp Dacum
TS. Nguyễn Phước Hòa  Khoa CNTP
 6 Thiết kế bài giảng điện tử bằng Microsoft frontpage
ThS. Nguyễn Đại Hùng   
 7 Đổi mới giảng dạy Thực hành hóa học
TS. Phan Thị Nhì   
2. KHOA CƠ KHÍ     

1

Đổi mới phương pháp thảo luận nhóm trong học phần chuyên ngành kỹ thuật ô tô.
Một vài đề xuất về việc thiết kế xây dựng bài giảng điện tử.

KS.Trần Ngọc Anh

Khoa Cơ khí

2

Đánh giá giảng dạy môn Hình học họa hình cho khóa 50 và 51 bằng cách nêu vấn đề.

KS. Đỗ Đình May

Khoa Cơ khí

3

Một số vấn đề cấp bách chuẩn bị triển khai học chế tín chỉ  tại khoa Cơ khí.

PGS. TS. Nguyễn Văn Nhận

Khoa Cơ khí

4

Vài suy nghĩ  “làm thế nào để dạy tốt”.

ThS. Trần Ngọc Nhuần

Khoa Cơ khí

5

Một số kinh nghiệm về tổ chức thuyết trình ở điều kiện lớp đông sinh viên.

TS. Nguyễn Văn Tường

Khoa Cơ khí

 6  

Kỷ yếu Hội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy (12/2012).
Kỷ yếu Hội thảo đổi mới giảng dạy "Nâng cao chất lượng đồ án tốt nghiệp đại học ngành Cơ khí trường ĐHNT (2/2013).

Nhóm CBGD Khoa Cơ khí  
3. KHOA CNTT     
Một vài suy nghĩ về đổi mới phương pháp giảng dạy
TS. Nguyễn Đức Thuần
 
2 Vài giải pháp thu hút sinh viên đầu khóa tham gia nghiên cứu khoa học
TS. Đỗ Như An, 
ThS. Nguyễn Đình Hưng
 
Vận dụng những kinh nghiệm tốt dạy lớp đông sinh viên vào môn học “Xử lýảnh” cho sinh viên khoa CNTT
ThS. Nguyễn Đình Cường
 
 4 Lấy thông tin phản hồi từ người học bằng phiếu khảo sát trực tuyến
CN. Trần Mạnh Khang
 
 5 Xác định vai trò và vị trí người thầy trong  quan điểm dạy học: “Lấy người học làm trung tâm”
 CN. Hồ Thị Thu Sa
 
 6 Ứng dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy tin học
ThS. Nguyễn Thủy Đoan Trang
 
 7 Muốn lấy sinh viên làm trung tâm giáo viên phải: “Dạy đúng, dạy đủ và dạy hay
TS. Nguyễn Đức Thuần
 
 8 Một  số giải pháp nâng cao kỹ năng lập trình của SV năm một và năm hai khoa CNTT
ThS. Trần Minh Văn
 
 9 Nâng cao phương pháp giảng dạy và đánh giá các môn học chuyên ngành công nghệ phần mềm
 ThS. Lê Thị Bích Hằng
 
 10 Giảng dạy kết hợp phương pháp đơn hình dạng bảng khử và dạng bảng truyền thống cho sinh viên
ThS. Nguyễn Đình Ái
 
 11 Kỷ yếu Hội nghị Tìm biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo

- Kỷ yếu Hội nghị đổi mới PPGD và tìm biện pháp nâng cao năng lực NCKH (tháng 6/2013)

Nhóm CBGD Khoa CNTT  
4. KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

1 Báo cáo kết quả thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá
KS. Mai Văn Công
 
2 Tăng sự hào hứng để cải thiện sự hiểu biết của sinh viên trong việc học các vấn đề năng lượng
ThS. Nguyễn Khắc Dự
 
 3  Áp dụng phương pháp dạy học dựa trên vấn đ
KS. Nguyễn Văn Hân
 
4 Áp dụng phương pháp dạy học dựa trên vấn đề cho môn học “Kỹ thuật điện tử”
ThS. Nhữ Khải Hoàn
 
Làm gì để nâng cao chất lượng dạy và học môn Vật lý đại cương
ThS. Phan Văn Tiến
 
  Hội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá lần thứ 2 (tháng 5/2013)
Nhóm CBGD Khoa Đ-ĐT  
 5. KHOA KẾ TOÁN -TÀI CHÍNH    
 1 Một số gợi ý nâng cao kết quả giảng dạy môn học Hệ thống thông tin kế toán
ThS. Bùi Mạnh Cường
 
 2 Áp dụng phương pháp giảng dạy thông qua Đồ án cho học phần Lập và thẩm định dự án đầu tư
 TS. Huỳnh Thị Xuân Mai
 
 3 Tăng cường tính thực tiễn trong giảng dạy môn Hệ thống thông tin kế toán 3
ThS. Phạm Đình Tuấn
 
 4 Giảng dạy hướng đến tính thực hành và ứng dụng
ThS. Võ Thị Thùy Trang
 
 5 Sử dụng phương pháp dạy học dựa trên vấn đề và đổi mới cách đánh giá trong HP Kế toán Tài chính 1
ThS. Phan Hồng Nhung
 
 6  Sử dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong giảng dạy học phần Tài chính – Tiền tệ với các lớp đông sinh viên
Ths. Nguyễn Hữu Mạnh
 
 7  Một vài trao đổi về phương pháp giảng dạy tích cực
 ThS. Đặng Thị Tâm Ngọc
 
Vấn đề thực hiện quy chế dân chủ trong Khoa Kế toán - Tài chính
PGS.TS.Nguyễn Văn Ba
 
 9 Mục tiêu và những giải pháp cần thiết nhằm tăng cường mối quan hệ giữa chính quyền với chi bộ và các đoàn thể trong Khoa Kế toán - Tài chính
ThS. Nguyễn Thành Cường
 
 10 Những khó khăn của khoa Kinh tế khi triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá

Tổ chức điều hành, quản lý Khoa thông qua trang web của Khoa

TS. Phan Thị Dung
 
 11 Vấn đề quản lý chất lượng đào tạo phi chính quy trên phương diện Khoa thực hiện nội dung đào tạo
ThS. Hoàng Văn Huy
 
 12 Kinh nghiệm đổi mới phương pháp giảng dạy
CN. Nguyễn Thị Liên Hương
 
 13 Vai trò của Đoàn thanh niên trong việc định hướng nghiên cứu khoa học và học tập của sinh viên Khoa Kế toán - Tài chính
CN. Nguyễn Hữu Mạnh
 
 14 Giải pháp hoàn thiện quy trình trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Kế toán - Tài chính
ThS. Thái Ninh
 
 15 Vai trò giáo viên chủ nhiệm trong phong trào học tập và rèn luyện của sinh viên
CN. Từ Mai Hoàng Phi
 
 16 Nâng cao tinh thần tự chủ của SV trong nghiên cứu học tập môn “Nguyên lý thống kê kinh tế”
ThS. Nguyễn Thu Thủy
 
 17 Một số trao đổi về quy trình tổ chức công tác thi học kỳ
ThS. Võ Hải Thủy
 
 18 Quy trình xử lý các văn bản, công việc của Khoa
CN. Nguyễn Đức Toàn
 
 19 Phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá

Một số trao đổi về quy trình phân công giờ giảng tại Khoa Kế toán - Tài chính

ThS. Võ Thị Thùy Trang
 
 20 Sinh viên đánh giá giảng viên đôi điều cần bàn
ThS. Phạm Phương Uyên
 
 21 Hướng dẫn SV làm quen với phương pháp NCKH thông qua môn học chuyên ngành cụ thể
ThS. Bùi Bích Xuân
 
 6. KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
 
1 - Một vài suy nghĩ sau khi thực hiện đổi mới PPGD và đánh giá học phần Đường lối CM của Đảng CSVN
TS.GVC. Tô Thị Hiền Vinh
 
Đổi mới phương pháp giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh – Thực tiễn và kinh nghiệm
ThS. Trần Trọng Đạo
 
 3 - Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá đối với học phần đường lối cách mạng của Đảng CSVN
- Về đổi mới PPGD và đánh giá đối với các HP Lý luận chính trị theo đào tạo tín chỉ
GV. Đỗ Văn Đạo
 
4 Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá HP Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin 1
ThS. Ngô Văn An
 
Đổi mới phương pháp giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh
ThS. Nguyễn Hữu Tâm
 
6

- Một số suy nghĩ về thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy “Nêu vấn đề, thảo luận nhóm và đánh giá” đối với học phần đường lối cách mạng của Đảng CSVN
- Một số kinh nghiệm về thực hiện đổi mới PPGD và PP đánh giá đối với HP Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

ThS. Trần Thị Lệ Hằng
 
 7 - Một số vấn đề tồn tại khi áp dụng phương pháp dạy học dựa trên vấn đề và phương pháp thảo luận nhóm đối với học phần Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
- Kết quả việc thực hiện đổi mới PPGD và đánh giá năm học 2013-2014
ThS. Vũ Thị Bích Hạnh
 
 8 Sự cần thiết phải đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá học phần Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
ThS. Trương Thị Xuân
 
 9 Đổi mới phương pháp đánh giá học phần Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 1
GV. Trần Thị Tân
 
10  Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá học phần Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 1
GV. Trịnh Công Tráng
 
 11 Kỷ yếu Hội thảo 12-2010

Kỷ yếu Hội thảo khoa học tháng 5-2007
Kỷ yếu Hội thảo phương pháp giảng dạy từ học chế niên chế sang học tín chỉ tháng 7/2011

Tập thể GV và CB mời giảng khoa Lý luận chính trị
 
 12

Minh họa vấn đề
- Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá HP Pháp luật đại cương (Lớp 54TC1)

GV. Lê Việt Phương
 
 13 - Vận dụng phương pháp tích hợp trong đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập của sinh viên.
- Quá trình tự học và phương pháp dạy tự học cho sinh viên

- Vận dụng phương pháp tích hợp trong đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập của sinh viên

ThS. Dương Thị Thanh Huyền
 
 14 - Báo cáo thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá học phần "Kỹ năng giao tiếp và Nhập môn hành chính nhà nước".
Báo cáo việc thực hiện đổi mới PPGD và đánh giá HP Kỹ năng giao tiếp và nhập môn Hành chính nhà nước
Trần Thị Việt Hoài
 
 15 Báo cáo kết quả việc đổi mới phương pháp giảng dạy - kiểm tra, đánh giá ở HP Pháp luật đại cương
ThS. Nguyễn Thị Lan
 
16  Phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá (Áp dụng cho HP Kỹ năng giao tiếp - Lớp 55KNGT1)
Lê Thị Thanh Ngà
 
 17 Báo cáo đổi mới phương pháp giảng dạy HP Tâm lý học đại cương (HKII/Năm học 2013-2014)
Đinh Thị Sen
 
7. KHOA KINH TẾ     
Phương pháp giảng dạy và đánh giá đối với học phần Luật kinh doanh cho sinh viên khối ngành Kinh tế
 Hoàng Thu Thủy  
 2 Một số suy nghĩ trong việc khuyến khích các phương pháp giảng dạy chủ động giúp nâng cao chất lượng giáo dục
Lê Thị Hồng Yến  
 3  Đổi mới phương pháp đánh giá trong giảng dạy theo học chế tín chỉ
Vũ Thị Hoa  
 4 Đổi mới phương pháp đánh giá trong giảng dạy theo học chế tín chỉ
Nguyễn Thị Hải Anh  
Một vài suy nghĩ về việc gắn chương trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động theo AUN
Lê Ngọc Hương
 6 Áp dụng phương pháp giảng dạy và đánh giá mới cho học phần Tâm lý du khách và phương pháp hướng dẫn khách du lịch – Lớp 53DL
ThS. Ninh Thị Kim Anh 
 
 7 Đổi mới PPGD các môn học liên quan đến kỹ năng mềm tại khoa Kinh tế - Trường ĐHNT
ThS. Mai Thị Linh  
 8 Biên dịch và biên soạn tài liệu tại khoa Kinh Tế, trường ĐHNT
TS. Lê Kim Long  
 9 Vấn đề tự học của SV khoa Kinh tế và vai trò của giảng viên
TS. Lê Văn Ngọc  
 10 Phương pháp giảng dạy S&H (school &house)
CN. Lê Trần Phúc  
 11 Gắn liền nội dung đào tạo với NCKH cho môn học Nghiên cứu Marketing
ThS. Hồ Huy Tựu  
12  Đổi mới phương pháp giảng dạy đối với các môn học chuyên ngành quản trị
ThS. Lê Hồng Lam 
CN. Phạm Thị Thanh Bình
 
13  Giảng dạy đại học tại các nước phát triển
ThS. Nguyễn Tiến Thông
ThS. Huỳnh Thị Xuân Mai
 
 8. KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG    
 1 Chất lượng đào tạo chuyên ngành KTTT: hiện trạng và giải pháp
 ThS. Mai Sơn Hải  
Chất lượng đào tạo: Nhìn từ tình hình học tập của SV ở các môn thực hành “BÀI TẬP LỚN - ĐỒ ÁN’’ môn học Trang bị động lực
 ThS. Nguyễn Đình Long  
Thực trạng hệ thống đánh giá kết quả học tập và biện pháp nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên
 ThS. Nguyễn Thái Vũ  
 4 Đổi mới công tác giảng dạy các học phần chuyên ngành theo học chế tín chỉ (tháng 01.2012)

- Kỷ yếu hội nghị đổi mới phương pháp giảng dạy (tháng 6/2013)

 Nhóm GV Khoa KTGT  
 5 Đánh giá công tác thực tập kỹ thuật ngành Kỹ thuật Tàu thủy và giải pháp trong tình hình mới
 ThS. Bùi Văn Nghiệp  
 6 Đánh giá kết quả học tập theo phương thức chế tạo mô hình thiết bị & bảo vệ kết quả tại buổi thi ThS. Nguyễn Đình Long   
 7 Nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần có kèm thực hành hoặc đồ án Huỳnh Lê Hồng Thái   
 9. KHOA NGOẠI NGỮ    
Đánh giá kỹ năng viết theo chuẩn quốc tế DELF
 TS. Nguyễn Duy Sự  
 2 Một số ý kiến về việc dạy và học tiếng Anh theo chuẩn TOEIC tại trường ĐH NhaTrang thông qua góc nhìn sinh viên
 ThS. Đặng Kiều Diệp  
 3 Đề xuất một số giải pháp trong quản lý dạy học tiếng Anh theo chuẩn TOEIC tại Trung tâm ngoại ngữ
 ThS. Phan Minh Dức  
 4 Một số giải pháp giúp sinh viên nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh theo chuẩnTOEIC
 CN. Lê Cao Hoàng Hà  
 5 Phương pháp giảng dạy và một vài đề nghị về khâu kiểm tra đánh giá và chuẩn bị đề thi TOEIC
 ThS. Cao Thị Minh Hậu  
 6 Sử dụng phương pháp “Mind mapping – Bản đồ tư duy” vào việc dạy từ vựng
 ThS. Ngô Quỳnh Hoa  
 7 Dạy và học tiếng Anh theo chuẩn TOEIC tại ĐHNT sau một năm triển khai; cơ hội và thách thức

Làm thế nào để vượt qua thách thức khi đào tạo tiếng Anh theo chuẩn TOEIC
Báo cáo đổi mới phương pháp giảng dạy NH 2012-2013
Báo cáo Hội thảo du lịch tại Trung Quốc (tháng 11/2012)

 ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng
 
 8 Cải tiến phương pháp dạy đọc hiểu
 ThS. Nguyễn Thị Kiệp
 
 9 Ứng dụng mạng trong việc dạy và học TOEIC tại trường ĐHNT

Phương pháp giảng dạy ngữ pháp tiếng Anh theo chuẩn TOEIC hiệu quả
Ứng dụng mạng trong việc dạy nghe theo chuẩn TOEIC

 ThS. Nguyễn Trọng
 
 `10  Một số ý kiến về thực trạng và giải pháp cho việc học và giảng dạy tiếng Anh theo  chuẩn TOEIC sau hơn một năm thực hiện ở trường ĐH Nha Trang 
 CN. Bùi Thị Ngọc Oanh
 
 11  - Tổ chức kỳ thi HSK sơ cấp dành cho SV tại trường ĐHNT

- Phương pháp kiểm tra, đánh giá quá trình

 CN. Nguyễn Thị Diệu Phương
 
 12 Thực trạng và một số góp ý xung quanh việc dạy và học Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC

Đổi mới công tác giảng dạy ở BM Thực hành tiếng
Sử dụng Portfolio để phát triển năng lực tự rèn luyện và tự đánh giá kỹ năng đọc hiểu

 ThS. Lê Hoàng Duy Thuần
 
13  Nâng cao hiệu quả việc dạy TOEIC cho sinh viên bằng cách chú trọng hơn vào kỹ năng nghe
 CN. Bùi Chí Thuận
 
 14 Một số ý kiến về giáo trình và phương pháp kiểm tra đánh giá SV học tiếng Anh theo chuẩn TOEIC
 ThS. Nguyễn Thị Uyên
 
15  Một số biện pháp nâng cao hiệu quả việc học nghe tiếng anh để luyện thi TOEIC
 ThS. Phạm Thị Kim Uyên
 
 16  Một số ý kiến về giáo trình và phương pháp kiểm tra đánh giá SV theo chuẩn TOEIC
 ThS. Nguyễn Hoàng Hồ - ThS. Phạm Thị Kim Uyên
 
 17 Tình hình học tiếng Anh của sinh viên các lớp TOEIC
 Ths. Võ Nguyễn Hồng Lam, ThS. Phạm Thị Hải Trang
 
18  - Sử dụng phương pháp sửa bài lẫn nhau nhằm tăng tính tự học ở các lớp tiếng Anh hệ VLVH trong giảng dạy môn Viết

- Sửa bài chéo - Một hình thức kiểm tra việc tự học ở sinh viên

 ThS. Nguyễn Thị Lan Anh  
 
10. VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
 
 1 Nâng cao chất lượng giảng dạy thông qua ứng dụng miễn phí của Google
 Vũ Đặng Hạ Quyên  
12. TRUNG TÂM GDQP
   
1 Môn học giáo dục quốc phòng trong các trường đại học, cao đẳng ở Khánh hoà
Thượng tá, ThS. Vũ Văn Đài

 
Một số trao đổi về quản lý đào tạo môn học GDQP trong trường ĐHNT
ThS. Nguyễn Văn Hợi

 
3 Một số giải pháp đổi mới công tác GDQP-AN
Thượng tá Nguyễn Quốc Khánh

 
Nâng cao chất lượng giảng dạy môn GDQP ở  TTGDQP Khánh hòa theo học chế tín chỉ
ThS. Lê Hoài Nam
 
5 Nâng cao nề nếp, ý thức, trách nhiệm và chất lượng học tập đối với sinh viên trong học giáo dục quốc phòng
 CN. Quân sự Võ Như Nam

 
6 Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng GDQP-AN tại TTGDQP Khánh hòa
 TS. Lê Xuân Tài
 
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng môn học GDQP
 ThS. Lý Văn Thế
 
8 Nâng cao hiệu quả học tập trong quá trình giảng dạy động tác kỹ thuật đá bóng bằng mu chính diện dành cho sinh viên K51
 CN. Doãn Văn Hương
 
Nghiên cứu hiệu quả sử dụng đội ngũ cán sự thể dục đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên
 ThS. Nguyễn Hồ Phong
 
10 Nâng cao hiệu quả dạy học môn bóng chuyền bằng những bài tập chiến thuật mới
 CN. Trần Văn Tự
 
13. KHOA XÂY DỰNG     
  Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá học phần "Cơ học lý thuyết"
KS. Dương Đình Hảo
 
 
  Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá học phần "Cơ học đất"
KS. Lê Thái Sơn
 
 
  Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá học phần "Họa hình - vẽ kỹ thuật"
 TS. Nguyễn Thắng Xiêm
 
  Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá học phần "Kết cấu bê tông cốt thép 1"
ThS. Phạm Bá Linh   
  Đổi mới phương pháp đánh giá trong "Đồ án môn học Kết cấu thép"
KS. Phạm Xuân Tùng   
  Vận dụng WEBQUEST trên trang giấy A4 cho phương pháp giảng dạy theo dự án (PBL)
ThS. Trần Quang Huy