MINH CHỨNG 4.7
Đóng

* NĂM 2009:

- Quy trình lấy ý kiến sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp về khóa học

* NĂM 2011:

- Phiếu thu thập thông tin cựu sinh viên

- Quy trình lấy ý kiến doanh nghiệp về sinh viên tốt nghiệp và nhu cầu việc làm

- Phiếu thu thập thông tin dạy và học

* NĂM 2012: 

- Phiếu thu thập thông tin dạy và học

* NĂM 2013:

- Phiếu thu thập thông tin dạy và học

* NĂM 2014:

- Phiếu thu thập thông tin dạy và học


*DANH MỤC MINH CHỨNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2017:


Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày/tháng/năm
 ban hành

Nơi ban hành

Tiêu chí 4.7: Có kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra trường và kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của xã hội.

H4.7.1

Đề án nâng cao CL đào tạo gđ 2011 – 2016;

TB v/v Tiếp tục thực hiện "Chương trình hành động đổi mới quản lý để nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả NCKH gđ 2010-2012"

TB v/v Ban hành Kế hoạch thực hiện “Chương trình hành động đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT của Trường ĐHNT gđ 2014-2020”

QĐ số 626/QĐ-ĐHNT ngày 26/5/2011


TB 192/TB-ĐHNT ngày 11/4/2013

TB 633/TB-ĐHNT

Trường ĐHNT

H4.7.2

TB Kế hoạch tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ HKII NH13-14

TB Kế hoạch tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo NH 14-15

TB số 82/TB-ĐHNT ngày 19/2/2014


TB số 515/TB-ĐHNT ngày 27/8/2014
Trường ĐHNT

H4.7.3

QĐ ban hành quy định xây dựng và điều chỉnh CĐR và CTĐT

QĐ số 218/QĐ-ĐHNT ngày 17/3/2014

Trường ĐHNT

H4.7.4

QĐ và hướng dẫn xây dựng CTĐT trình độ ĐH, CĐ theo HTTC;

QĐ số 618/QĐ-ĐHNT ngày 07/5/2009;

Trường ĐHNT

QĐ ban hành quy định xây dựng và điều chỉnh CĐR và CTĐT

QĐ số 218/QĐ-ĐHNT ngày 17/3/2014;

Trường ĐHNT

TB v/v cập nhật CTĐT trình độ ĐH, CĐ hình thức CQ

TB số 789/TB-ĐHNT ngày 30/12/2015

Trường ĐHNT

H4.7.5

Báo cáo khảo sát doanh nghiệp của các khoa


Trường ĐHNT

H4.7.6

QĐ ban hành quy định đào tạo tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho HSSV hệ CQ

QĐ số 1241 /QĐ-ĐHNT ngày 27/9/2012

Trường ĐHNT

H4.7.7

QĐ và các văn bản  liên quan đến công tác giao ban SV hàng tháng


Trường ĐHNT

H4.7.8

TB tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với đại diện SV NH 15-16

Số 333A/TB-CTSV ngày 31/5/2016

Trường ĐHNT

Tọa đàm giữa Nhà trường, sinh viên và doanh nghiệp

Ảnh chụp website ngày 15/12/2015

Trường ĐHNT