Enter Title
Đóng

           HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

                       -----o0o-----                                 Nha Trang ngày 27 tháng 05 năm 2011

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC HỘI

VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2011 – 2013

Đại hội Hội Sinh viên Trường Đại học Nha Trang (ĐHNT) lần thứ IX diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang hồ hởi, phấn khởi về những thành công rực rỡ của Đại hội Đảng lần thứ XI. Đây cũng là giai đoạn trường ĐHNT bước sang một thời kỳ mới - thời kỳ dần hoàn thiện cả về chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, về cả cách nghĩ, cách làm của tập thể cán bộ, viên chức cũng như toàn thể sinh viên trong Nhà  trường. Trước tình hình đó, đòi hỏi mỗi Hội viên- sinh viên (HV-SV) phải phấn đấu, rèn luyện nhiều hơn nữa cả về đức lẫn tài để có thể đáp ứng được với những yêu cầu mới đặt ra trong quá trình đào tạo của Nhà trường, cũng như những đòi hỏi ngày càng cao của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng được diễn ra trong không khí sôi nổi khi tất cả hội viên, sinh viên cả nước đang ra sức thực hiện cuộc vận động do BCH Trung ương Đảng, BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, BCH TW HSV Việt Nam phát động “Sinh viên Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, cũng như thực hiện đề án “Năm Thanh niên” 2011. Đối với  trường ta cụ thể hóa cuộc vận động lớn ấy chính là việc ra sức thực hiện tốt quy định “ 7 điều Học sinh, sinh viên trường ĐH Nha Trang không được làm”.

Với sự ổn định và phát triển không ngừng của Nhà trường, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, sự phối hợp, giúp đỡ tạo điều kiện của các phòng, khoa, viện, trung tâm trong Nhà trường, sự phối hợp có định hướng với Đoàn Thanh niên là những điều kiện thuận lợi mang tính nền tảng cho việc phát triển công tác Hội và phong trào sinh viên trong trường.

         Căn cứ vào chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2010 -2011 của Trung ương Hội Sinh Viên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam Tỉnh Khánh Hòa và những định hướng của Đảng ủy - BGH Nhà trường. Đồng thời, trên cơ sở phát huy những mặt đã làm được và khắc phục những mặt còn hạn chế, BCH Hội Sinh viên Trường ĐHNT đề ra dự thảo: “Phương hướng công tác Hội và phong trào sinh viên khoá IX,  nhiệm kỳ 2011-2014” cụ thể như sau:

A. MỤC TIÊU TRỌNG TÂM CỦA CÔNG TÁC HỘI SINH VIÊN

Tiếp tục thực hiện và đánh giá tổng kết cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”  của BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam. Theo chương trình Công tác Hội và phong trào sinh viên do TW Hội đề ra, BCH Hội Sinh viên Trường ĐH Nha Trang đưa ra mục tiêu chung của công tác Hội và phong trào sinh viên trong thời gian tới là:

“Xây dựng thế hệ sinh viên mới, có kiến thức vững vàng, phong phú, có kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, có hoài bão lớn, có lối sống đẹp, biết giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc, có trách nhiệm với cộng đồng, giữ gìn và bảo vệ tổ quốc, luôn cảnh giác với các thế lực thù địch, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, củng cố và phát triển tổ chức Hội, nâng cao chất lượng Hội viên,có khả năng vận động và tập hợp đoàn kết đông đảo sinh viên thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, góp phần nâng cao năng lực toàn diện của sinh viên nói riêng và Nhà trường nói chung trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.”

Để thực hiện được mục tiêu trên, công tác Hội và phong trào sinh viên Nhà trường nhiệm kỳ 2011-2013 sẽ tập trung những hoạt động sau:

1.   Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống văn minh và lành mạnh; ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên, sinh viên. Phối hợp với Đoàn Thanh niên thực hiện tốt Nghị quyết về công tác thanh niên của Đảng ủy Nhà trường.

2.   Phối hợp cùng Đoàn TN tổ chức nhiều hoạt động văn thể mỹ cho sinh viên. Trong đó chú trọng đến hoạt động của các đội văn nghệ, thể thao nhằm tạo hình ảnh mới mẻ về Nhà trường, để sao xứng tầm một trường ĐH hàng đầu trong khu vực cũng như toàn quốc.

3.   Tích cực đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng hóa các hình thức hoạt động của Hội để phù hợp với tất cả sinh viên. Đặc biệt đẩy mạnh toàn diện phong trào “Sinh viên với nghiên cứu khoa học”, “Sinh viên thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt” và “Sinh viên tình nguyện”.

4.   Tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức Hội Sinh viên, đặc biệt chú ý đến công tác Hội ở cấp Liên chi hội khoa, Chi hội; xây dựng Hội Sinh viên vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức, có đủ khả năng để tập hợp, đoàn kết và giúp đỡ sinh viên trong học tập rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và trưởng thành.

5.   Quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của sinh viên. Trong đó công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên phải đặt lên hàng đầu, đặc biệt là đóng vai trò chủ đạo trong việc tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Nhà trường.

6.   Tạo mối quan hệ hợp tác rộng rãi với các doanh nghiệp để hướng sinh viên đến gần với thực tế cũng như định hướng nghề nghiệp, việc làm trong lúc học và sau khi ra trường.

B. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG NHIỆM KỲ 2011 – 2014

CHƯƠNG TRÌNH I: GIÁO DỤC VÀ RÈN LUYỆN HỘI VIÊN - SINH VIÊN

1. Mục tiêu: Nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng của sinh viên; giúp sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, biết yêu nghề, yêu ngành; có ý thức tự tôn dân tộc, đạo đức trong sáng và lối sống lành mạnh; Ngăn chặn được các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tích cực phòng và chống các tệ nạn xã hội; có ý thức chấp hành tốt các nội qui, qui chế trong Nhà trường cũng như pháp luật của Nhà nước.

2. Nội dung và biện pháp thực hiện

         2.1 Tăng cường các hoạt động tuyên truyền và học tập chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong hội viên, sinh viên.

         - Phát động để hội viên, sinh viên trong trường thi đua thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “ Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu xã hội chủ nghĩa, yêu khoa học, yêu lao động và yêu kỷ luật”.

         - Nâng cao nhận thức của các bạn sinh viên trong việc học tập các môn lý luận chính trị cơ bản. Tổ chức tốt và đảm bảo cho sinh viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc các lớp chính trị đầu khóa.

         - Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, chú trọng đến việc tuyên truyền, triển khai thực hiện cuộc vận động “Sinh viên Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Thư ký TW Hội Sinh viên Việt Nam phát động, thông qua các cuộc thi tìm hiểu, thi hùng biện, tọa đàm…,tổ chức các chương trình gameshow tri thức, tổ chức tổng kết và khen thưởng kịp thời.

         - Tăng cường cung cấp thông tin, định hướng kịp thời về tình hình trong nước và quốc tế cho sinh viên qua hệ thống bảng tin, Website của Trường, diễn đàn Hội Sinh viên. Tăng cường các biện pháp thiết thực nắm bắt được diễn biến tư tưởng của sinh viên, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn trong “ Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

         - Liên tục đổi mới nội dung, đưa tin bài kịp thời lên trang Web và diễn đàn của Hội Sinh viên để hội viên, sinh viên có thể tham khảo và trao đổi trực tiếp về tài liệu học tập, các vấn đề sinh hoạt, rèn luyện.

         - Tổ chức tốt các hoạt động “ Đền ơn đáp nghĩa”, “ Uống nước nhớ nguồn”, chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng.

2.2 Bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho sinh viên về các giá trị văn hóa truyền thống, ý thức giữ gìn và phát huy các bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

         - Tuyên truyền phổ biến những nét đặc trưng trong văn hóa truyền thống của dân tộc cho sinh viên nắm rõ. Thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ có chủ đề, chủ điểm về các đặc trưng, nét nối bật của văn hóa dân tộc, đặc biệt qua Website của Hội Sinh viên, bảng tin.

         - Tổ chức, cổ vũ đông đảo sinh viên đăng ký thực hiện các quy ước về nếp sống văn minh trong nhà trường, trong kí túc xá và nơi công cộng bằng việc thực hiện tốt 7 điều sinh viên Trường ĐH Nha Trang không được làm; tích cực đấu tranh bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, văn hóa phẩm độc hại. Tổ chức rộng rãi và đa dạng hóa các hình thức diễn đàn, tọa đàm trong sinh viên ở cấp chi hội.

         - Giao cho mỗi LCH Khoa phụ trách một chủ đề sinh hoạt như: kịch, tiểu phẩm, thời trang... về văn hóa truyền thống, bài trừ tệ nạn xã hội.

2.3 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giáo dục ý thức công dân trong sinh viên

         - Tổ chức, hướng dẫn sinh viên sống, làm việc và học tập theo pháp luật, thực hiện tốt các nội quy, quy chế của nhà trường. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật thông qua các cuộc thi tìm hiểu, tổ chức sinh hoạt nghe giới thiệu các văn bản pháp luật.

         - Tuyên truyền pháp luật thông qua các hình thức sinh hoạt văn nghệ, trao đổi, tọa đàm. Vận động sinh viên nhà trường nói và làm theo khẩu hiệu: “ Sinh viên Việt Nam - Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”.

         - Tổ chức thêm các CLB như: CLB an toàn giao thông để tuyên truyền và tham gia các hoạt động về an toàn giao thông, CLB tình nguyện.

2.4 Quan tâm chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của sinh viên

         Dưới nhiều hình thức như: lập hòm thư góp ý, tổ chức các buổi gặp gỡ tại các chi hội vào giờ sinh hoạt, tổ chức họp giao ban sinh viên hàng tháng giữa các cán bộ hội do HSV chủ trì, tổ chức các buổi đối thoại với sinh viên Nhà trường, thu hút sinh viên vào các hoạt động của tổ chức Hội như giúp đỡ các bạn khó khăn nhưng hiếu học. Hoạt động này giúp hội viên, sinh viên có thể dễ dàng hòa nhập vào các hoạt động của Hội cũng như yêu ngành nghề và Nhà trường.

CHƯƠNG TRÌNH II: HỌC TẬP - NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Mục tiêu : Tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ các bạn sinh viên vượt khó vươn lên trong học tập và nghiên cứu khoa học  để có tri thức và tay nghề cao, phát huy khả năng sáng tạo, tư duy độc lập của sinh viên cũng như khả năng làm việc theo nhóm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo trong Nhà trường, đồng thời phát triển tài năng trong sinh viên.

2. Nội dung và biện pháp thực hiện:       

2.1 Tích cực, chủ động chăm lo đời sống, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập.

       - Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và giáo dục thái độ, động cơ học tập, thi cử đúng đắn cho sinh viên. Phối hợp với Đoàn Thanh niên và Nhà trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động với các nội dung tuyên truyền thông qua các hình thức như: vẽ tranh cổ động, áp phích, khẩu hiệu, phát thanh; phê phán đấu tranh với các tiêu cực, gian lận trong học tập, thi và kiểm tra; tổ chức các diễn đàn, toạ đàm về phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học.

       - Phát động trong sinh viên phong trào vượt khó học tốt, phát triển mạnh mẽ các loại hình hỗ trợ sinh viên học tập như Câu lạc bộ ngành học, môn học; các cuộc thi Olympic môn học, chú trọng mô hình các gameshow về học thuật như: “Sóng tri thức” của HSV trường tổ chức, “Đường tới tương lai” và “Sắc màu sinh viên” của Đoàn TN – LCH Khoa Chế biến tổ chức, “Hành trình du lịch” của Khoa Kinh tế, olympic tin học của Khoa Công nghệ Thông tin.... Tổ chức các hình thức tôn vinh những gương điển hình, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm phương pháp học tốt.

       - Tích cực tổ chức các hình thức tìm và giới thiệu việc làm thêm phù hợp cho sinh viên có nhu cầu, phát triển rộng rãi các hình thức tương trợ lẫn nhau trong sinh viên.

       - Kiến nghị nhà trường tiếp tục có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học cũng như quản lí sinh viên theo hệ thống đào tạo tín chỉ nhằm giúp sinh viên nắm bắt kiến thức sâu rộng hơn, bám sát và tiếp cận thực tiễn nhanh hơn nhằm nâng cao năng lực thực tiễn cho sinh viên. Đồng thời đề xuất với Nhà trường mua sắm thêm trang thiết bị thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp, tài liệu sách báo chuyên ngành.

2.2 Động viên, khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển tài năng:

       - Tổ chức các hội nghị khoa học sinh viên, tạo môi trường thuận lợi để sinh viên bộc lộ tài năng thông qua các hình thức: nội san, đặc san, câu lạc bộ các nhà nghiên cứu trẻ.

       - Mở rộng các hình thức khuyến khích và hỗ trợ tài năng trẻ thông qua các hoạt động khuyến học, khuyến tài, các quỹ học bổng, các giải thưởng nhằm bồi dưỡng nhân tài trong sinh viên; tổ chức các hội nghị sinh viên tiên tiến, gặp mặt tài năng trẻ trong nhà trường.

       - Động viên, cổ vũ và hỗ trợ sinh viên tiếp cận với công nghệ cao; Hội cũng chủ động trong việc cung cấp thông tin về khoa học kỹ thuật cho sinh viên. Hội Sinh viên Trường chỉ đạo các LCH khoa kết hợp vận hành tốt các CLB chuyên ngành của đơn vị mình.

CHƯƠNG TRÌNH III: HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO VĂN HÓA - VĂN  NGHỆ,  THỂ DỤC THỂ THAO.

1. Mục tiêu : Tạo ra các sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần, tạo môi trường sinh hoạt, rèn luyện tốt để sinh viên phát triển hài hoà và toàn diện; cường tráng về thể lực, phong phú về tâm hồn, ngăn ngừa và tránh xa các tệ nạn xã hội. Các Liên Chi hội và Chi hội chủ động tổ chức thực hiện tốt phong trào “Khoẻ để học tập và rèn luyện”

2. Nội dung và biện pháp thực hiện.

2.1 Đa dạng hóa các hoạt động văn hóa- thể thao trong sinh viên.

         - Tổ chức rộng rãi các hoạt động VHVN- TDTT ở cấp Chi hội, LCH các Khoa, cấp Hội Sinh viên Trường; các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị bạn. Tiếp tục duy trì và phát triển các loại hình hoạt động, các phong trào văn hóa, thể thao như: Hội diễn văn nghệ, các giải bóng đá, bóng chuyền, hội thao sinh viên…Thành lập nhiều CLB sở thích: CLB thơ, nhạc, bóng đá…tạo điều kiện cho sinh viên hoạt động, phát huy năng lực, sở trường của mình. Nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra các sân chơi tập thể mới hấp dẫn sinh viên, có thể tổ chức rộng rãi ở cơ sở.

         - Tích cự tham mưu, đề xuất với nhà trường từng bước cải thiện đời sống văn hóa, thông tin cho sinh viên ký túc xá, như: sửa lại hệ thống loa phát thanh trường.

2.2 Phát triển sâu rộng phong trào “ sinh viên khỏe để học tập và rèn luyện”

         Từng hội viên, chi hội đăng kí tập luyện các môn thể thao, tăng cường đề xuất và tổ chức hỗ trợ cho hoạt động TDTT trong Trường như xây dựng cơ sở vật chất, động viên khen thưởng kịp thời.

CHƯƠNG TRÌNH IV: CHƯƠNG TRÌNH SINH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC, TÍCH CỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

1. Mục tiêu: Phát huy vai trò chủ thể của sinh viên trong việc tự mình gương mẫu và đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong học tập, sinh hoạt; đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, thi đua phấn đấu vì mái trường không có tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; xây dựng tập thể sinh viên vững mạnh, đoàn kết, vượt khó vươn lên trong học tập. Bên cạnh đó việc thực hiên các nội quy, quy chế của Nhà trường như: “Thực hiện nếp sống văn minh cảnh quan môi trường sư phạm” bằng việc tuyên truyền và đôn đốc thực hiện “7 điều Học sinh, sinh viên trường Đại học Nha Trang không được làm”, vận động toàn thể sinh viên thực hiện tốt hơn, tích cực hơn việc mặc đồng phục của các Chi hội

2. Nội dung và biện pháp thực hiện:

2.1 Tuyên truyền, giáo dục và tổ chức sinh viên đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội trong và ngoài nhà trường, xây dựng cho sinh viên ý thức, thái độ và hành động quyết tâm “ tuyên chiến” với các tệ nạn xã hội.

              Tổ chức rộng rãi, thường xuyên các hình thức nói chuyện chuyên đề, hội thảo với nội dung về tệ nạn xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội. Tổ chức cho sinh viên đăng kí, cam kết không sa vào các tệ nạn xã hội.

2.2 Tổ chức các hình thức hoạt động thích hợp nhằm đáu tranh phòng chống tiêu cực trong học tập và phòng hcống tệ nạn xã hội; kiên quyết lên án, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực trong học tập, thi cử của sinh viên.

2.3 Phát huy tính tự giác, tự nguyện của sinh viên, xây dựng chế độ tự quản trong sinh viên, xây dựng khu nội trú văn minh, sạch đẹp; thảo luận và tổ chức đăng kí thi đua thực hiện tốt nội quy, quy chế của lớp, trường.

CHƯƠNG TRÌNH V: SINH VIÊN CHUNG SỨC CÙNG CỘNG ĐỒNG

1. Mục tiêu: Vận động sinh viên trong nhà trường tổ chức và tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, những người tàn tật, người gặp khó khăn và tham gia phát triển kinh tế xã hội địa phương ở vùng nông thôn, vùng núi, vùng sâu vùng xa. Qua đó giáo dục, rèn luyện sinh viên, nâng cao vị thế của sinh viên trong xã hội.

2. Nội dung và biện pháp thực hiện:

         2.1 Duy trì và phát triển các nội dung hoạt động hè của sinh viên; động viên sinh viên tình nguyện tham gia phát triển kinh tế- xã hội, củng cố an ninh quốc phòng ở các địa phương. Phối hợp chặt chẽ với các ngành hữu quan để tổ chức các chiến dịch “ Mùa hè xanh”, các hình thức lao động tình nguyện tại chỗ… của sinh viên. Tăng cường các biện pháp thiết thực để sinh viên tình nguyện tham gia phát triển kinh tế- xã hội ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt ở các xã nghèo trên địa bàn tỉnh.

         2.2 Phát triển rộng rãi các hoạt động “ Uống nước nhớ nguồn”, “ Đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, khơi dậy trong sinh viên truyền thống “ lá lành đùm lá rách” giúp đỡ bạn bè và những người gặp khó khăn, hoạn nạn, thiên tai…

CHƯƠNG TRÌNH VI: XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

1. Mục tiêu: Củng cố và phát triển tổ chức Hội vững mạnh xứng đáng là tổ chức chính trị –xã hội của sinh viên là cầu nối giữa sinh viên với Nhà trường, tạo cơ sở vững chắc cho hoạt động Hội. Trong nhiệm kì IX sẽ đẩy mạnh hoạt động trong các Liên Chi hội cấp khoa và cấp Chi hội; tiến hành kết nạp và cấp thẻ Hội viên.

              Tiếp tục từng bước nâng cao chất lượng hội viên, cán bộ Hội; giới thiệu hội viên tích cực vào Đoàn và Hội viên ưu tú là Đoàn viên cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có đủ phẩm chất, năng lực học tập – công tác, nhiệt tình đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của hội và phong trào sinh viên trong thời gian tới.

2. Nội dung và biện pháp thực hiện:

              2.1. Tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động trong sinh viên, tổ chức phổ biến và học tập Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam.

              2.2. Mở rộng các loại hình tập hợp và bồi dưỡng nhận thức chính trị, kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội và phong trào sinh viên cho cán bộ làm công tác Hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình trong mọi hoạt động, có năng lực học tập tốt, và được sinh viên tín nhiệm.

              2.4. Định kì tổ chức cuộc thi sinh viên tìm hiểu về Hội sinh viên dưới các hình thức khác nhau. Tăng cường chỉ đạo xây dựng công tác Hội sinh viên ở Chi hội thông qua Liên chi Hội cấp khoa.

              2.5. Từng bước tiến hành tổ chức mẫu và triển khai đồng đều việc kết nạp Hội viên và phát thẻ Hội viên cho toàn thể sinh viên và cố gắng lồng ghép với các chương trình lớn, trang trọng nhưng vẫn mang nét riêng là tổ chức của sinh viên.

              2.6. Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong sinh viên nhằm hoàn thiện hơn nữa tổ chức Hội.

              2.7. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường đề xuất với Đảng uỷ trong việc tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường công tác phát triển Đảng trong sinh viên: Giới thiệu những gương mặt sinh viên tiêu biểu, ưu tú để Chi bộ các Khoa, Đảng bộ nhà trường xem xét bồi dưỡng kết nạp.

              2.8. Phân loại Hội viên theo định kì, kịp thời sơ kết, tổng kết, xây dựng tập thể điển hình, cá nhân tiêu biểu để nhân rộng; cải tiến phương pháp, nội dung để nâng cao chất lượng sinh hoạt hội và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

              2.9. Làm tốt công tác sổ sách, hồ sơ, báo cáo đầy đủ với cấp trên theo định kì, tham gia sinh hoạt, họp đúng thành phần và thời gian.

              2.10 Từng bước xây dựng quỹ Hội, tạo các nguồn kinh phí hỗ trợ cho hoạt động Hội.

C. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Tiếp tục cùng Đoàn trường giữ vững danh hiệu là đơn vị dẫn đầu khối thi đua các trường trong Tỉnh Khánh Hoà.

2. Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại hội viên cấp cơ sở.

3. 100% hội viên, sinh viên đủ tư cách, không có hội viên yếu kém.

4. 100% Hội viên, sinh viên không vi phạm các tệ nạn xã hội.

5. Hàng tháng có ít nhất 1 hoạt động văn nghệ, 1 hoạt động thể thao hoặc chương trình tình nguyện theo đặc thù của Hội. Hàng tháng tổ chức giao ban công tác Hội do HSV Trường chủ trì.

6. Mỗi năm mở 1 lớp tập huấn cán bộ Hội cho .

7. Vận động mỗi năm có từ 15 – 20 hội viên, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

8. Không có sinh viên vi phạm tiêu cực trong thi cử.

9. Củng cố và duy trì hoạt động đều đặn các CLB yêu thích (Việc làm,  Võ thuật, tài năng sinh viên, ghi ta, earobic, khiêu vũ, sáo trúc, an toàn giao thông, tình nguyện) các khoa xây dựng và tổ chức sinh hoạt các CLB chuyên ngành. Riêng CLB việc làm mỗi tháng giới thiệu từ 30 – 60 việc làm thêm cho SV, các CLB khác duy trì số lượng hội viên tham gia 30 HV/CLB.

10. Mỗi năm Hội Sinh viên vận động từ các doanh nghiệp, tổ chức 10 triệu đồng để dùng làm quỹ học bổng cho hội viên, sinh viên có hoàn canh khó khăn.

       Trên đây là những định hướng công tác Hội và phong trào sinh viên trường ĐHNT của khoá IX nhiệm kì 2011- 2014. Dưới sự quan tâm và chỉ đạo của TW Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Nhà trường, sự định hướng nòng cốt chính trị của Đoàn trường cũng như sự giúp đỡ của các phòng ban, khoa, viện, trung tâm thì công tác Hội và phong trào sinh viên của trường ta sẽ ngày càng khởi sắc đi lên, hoà chung cùng khí thế sôi động, sắc màu tươi trẻ của sinh viên cả nước.

Đại hội kêu gọi các bạn sinh viên trong nhà trường hãy phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước, ý chí tự lực tự cường, truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của Hội và phong trào sinh viên Việt Nam, ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, phấn đấu vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu đẹp, văn minh, vì hạnh phúc của tuổi trẻ.

          Chúng ta có quyền tin tưởng rằng công tác Hội và phong trào sinh viên của trường ĐHNT tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, đáp ứng được nhiệm vụ đặt ra của thời kì mới và xứng đáng là tổ chức chính trị của sinh viên và vì sinh viên.

BAN CHẤP HÀNH HSV TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG