Enter Title
Đóng
Văn bản của Trung ương hội sinh viên Việt Nam


Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về

50/TWHSV 11-04-2014

Thông  báo thay đổi địa điểm Hội nghị BCH, BKT và tập huấn cán bộ chủ chốt toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam

Tải về
Số 26 KH/TWHSV 11-03-2014

Kế hoạch tổ chức tập huấn cán bộ Hội chủ chốt toàn quốc năm 2014

Tải về
Số 31/TWHSV 17-03-2014

Thông tri triệu tập Hội nghị Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần 1- khóa IX

Tải về
Số 21/TWHSV 05-03-2014

Thông báo thời gian tổ chức Hội nghị BTK, BCH, BKT và tập huấn cán bộ chủ chốt toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam

Tải về
Số: 04/TWHSV 23-01-2014

Thông báo Phân công Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

Tải về
Số: 08TB/TWHSV 07-02-2014

Thông báo Chức danh và chữ ký của đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

Tải về
Số: 09TB/TWHSV 07-02-2014

Thống báo Chức danh và chữ ký cán bộ

Tải về
29-12-2013

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018

Tải về
144 QĐ/TWHSV 24-12-2013

Danh sách Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm học 2012 - 2013

Tải về
142 QĐ/TWHSV 24-12-2013

Danh sách Sao Tháng Giêng năm 2014

Tải về
20-12-2013

Sổ tay Đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX

Tải về
Số 335, 336/TWHSV 19-12-2013

Thông tri triệu tập Đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX

Tải về
Số 312/ TWHSV 04-12-2013

Thông báo thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX

Tải về
Số 3009/ĐS -KĐVT 28-11-2013

Giảm giá vé tàu cho đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX

Tải về
Số 301/TWHSV 25-11-2013

Phát động tháng thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX

Tải về
Số 289/ TWHSV 22-11-2013

Triển khai Poster tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam

Tải về
53 QĐ/TWHSV 09-10-2012

Quyết định về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Sao Tháng Giêng (sửa đổi, bổ sung)

Tải về
126HD/TWHSV 04-08-2009

Hướng dẫn triển khai thực hiện Cuộc vận động "Sinh viên 5 tốt"

Tải về
15-10-2013

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị trao Danh hiệu Sinh viên 5 tốt năm học 2012-2013

Tải về
15-10-2013

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị trao giải thưởng Sao tháng giêng năm học 2013-2014

Tải về
126/TWHSV 03-10-2013

V/v xét tặng giải thưởng Sao tháng giêng năm 2014 và danh hiệu Sinh viên 5 tốt năm học 2012 - 2013

Tải về
184 /TWHSV 04-09-2013

V/v tuyên truyền nhắn tin ủng hộ Chương trình Nhà bán trú cho em

Tải về
05-08-2013

Đề cương Tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018

Tải về
27-08-2013

Một số khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 -2018

Tải về
183 HD/TWHSV 20-08-2013

Thảo luận và tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX

Tải về
180 /TWHSV 27-08-2013

V/v chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX

Tải về
178 HD/TWHSV 27-08-2013

Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2013 - 2018)

Tải về
162 ĐA/TWHSV 01-10-2013

Đề án Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX

Tải về
02 CT/TWĐTN 02-10-2013

Chỉ thị về việc chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Sinh viên các cấp và chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam

Tải về
5624/BGDĐT-CTHSSV 09-10-2013

Công văn về việc tổ chức Đại hội Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX

Tải về
HDTW 03-10-2013

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam

Tải về
19/TWHSV 30-09-2013

Quyết định về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Hội Sinh viên Việt Nam

Tải về
194/TB - HSVVN 30-09-2013

Thông báo kết quả cuộc thi sáng tác biểu trưng, áp phích và ca khúc cổ động, tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX

Tải về
thi