Enter Title
Đóng

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA

BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

¯¯¯

                      

                                            Khánh Hòa, ngày 21 tháng 04 năm 2014


DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2014 - 2016

 

stt

Họ và tên

Chi hội

Ngày, tháng năm sinh

Nguyên 
quán

Dân tộc

Đảng, Đoàn

Điểm HT-RL

Chức vụ

 

Nam

Nữ

Đảng viên

Đoàn viên

HT

RL

Hiện tại

 

1

Nguyễn Hữu Mạnh

Khoa KTTC

1982

Hải Dương

Kinh

x

Ths Tài chính

Chủ tịch

 

2

Nguyễn Chiến Thắng

55 Đ-ĐT

1995

Hà Tĩnh

Kinh

x

Khá

Xuất sắc

Phó Chủ tịch – Trưởng Ban Kiểm tra

 

3

Phạm Văn Dũng

53 CNSH

1993

Nam Định

Kinh

x

Khá

Xuất sắc

Phó Chủ tịch

 

4

Hồ Viết Toàn

54KT3

1994

Khánh Hòa

Kinh

x

Giỏi

Xuất sắc

Phó Chủ tịch

 

5

Trần Khánh Ly

54 QTKD1

1994

Nghệ An

Kinh

x

Khá

Tốt

UV.BTK

 

6

Trần Ngọc Dự

55 KDTM

1989

Ninh Bình

Kinh

x

Khá

Tốt

UV.BTK

 

7

Phạm Mỹ Ngọc

55 CNMT1

1995

Khánh Hòa

Kinh

x

Khá

Xuất sắc

UV.BTK

 

8

Trần Quốc Trung

55SH2

1994

Thừa Thiên Huế

Kinh

x

Khá

Xuất sắc

UV BCH

 

9

Nguyễn Thị Bích Thuận

55 TH2

1994

Phú Yên

Kinh

x

Khá

Xuất sắc

UV BCH

 

10

Lê Hồng Phượng

53NL

1993

Hà Tĩnh

kinh

x

Khá

Xuất sắc

UV BCH

 

11

Đặng Quốc Việt

53DDT

1993

Quảng Ngãi

Kinh

x

Khá

Xuất sắc

UV BCH

 

12

Trần Thị Mỹ Tiên

55QLTS

1995

Khánh Hòa

Kinh

x

X

Xuất sắc

UV BCH

 

13

Đỗ Quang Huy

55 TM

1995

Đà Nẵng

Kinh

x

Khá

Tốt

UV BCH

 

14

Võ Hoàng Điệp

54QTKD1

1994

Bến tre

Kinh

x

Khá

Tốt

UV BCH

 

15

Thiệu Thanh Sang

55CNOT

26/04/1995

Khánh Hòa

Nùng

x

Khá

Tốt

UV BCH

 

16

Nguyễn Thị Thu Phê

55-CTP2

1995

Bình Định

Kinh

x

Khá

Tốt

UV BCH

 

17

Trần Phúc Tâm

54TP-2

1994

Thái Bình

Kinh

x

Khá

Tốt

UV BCH

 

18

Phạm Ngọc Quang

53TP-2

1993

Phú Yên

Kinh

x

Khá

Xuất sắc

UV BCH

 

19

Liên Hoa Hải

53KT3

1993

Khánh Hòa

Kinh

x

Khá

Xuất sắc

UV BCH

 

20

Đào Hải Khánh

54 TC2

1994

Khánh Hòa

Kinh

x

Khá

Tốt

UV BCH

 

21

Phan Thị Thùy Dương

54TA5

1994

Đăklăk

Kinh

x

Khá

Xuất sắc

UV BCH

 

22

Nguyễn Chỉ Tuấn

54NTTS

1993

Hà Tĩnh

Kinh

x

Khá

Xuất sắc

UV BCH

 

23

Bùi Tiến Luận

54 XD2

1994

Khánh Hòa

Kinh

X

Khá

Tốt

UV BCH

 

TM.BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Mạnh