Noi bo
Đóng
 Thư viện điện tử
 Email @ntu.edu.vn
 Lịch công tác tháng
 Hệ thống MSDN AA
 Văn bản quản lý

 Tài nguyên nội bộ
Danh bạ điện thoại

 Danh ba email
 
 Máy chủ FTP
  
UsersOnline
Đóng
Thành Viên Thành Viên:
Mới Nhất Mới Nhất: Hội Sinh Viên
Mới Hôm Nay Mới Hôm Nay: 0
Mới Hôm Qua Mới Hôm Qua: 0
Số Thành Viên Toàn Bộ: 1

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 2
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 2

Đang Online Đang Online:
  
Tin tức
Đóng

Chương trình “CÙNG BẠN TÔI – VƯỢT KHÓ”

Ngày đăng: 24-10-2015 / Đăng bởi: Hội Sinh Viên

HỘI SINH VIÊN TỈNH KHÁNH HÒA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

--------------------------

Số: 15/KH-HSV - NTU

Nha Trang, ngày 04 tháng 09 năm 2015

KẾ HOẠCH

V/v Chương trình “CÙNG BẠN TÔI – VƯỢT KHÓ”

-------

I. MỤC ĐÍCH

- Chương trình nhằm phát hiện và nêu gương điển hình các gương sáng trong sinh viên của Trường dù gặp khó khăn trong cuộc sống nhưng vẫn vượt khó vươn lên trong học tập, tham gia tích cực các hoạt động tập thể của Chi hội, Khoa (Viện), Trường, được bạn bè, thầy cô thương yêu, thán phục.

-   Hỗ trợ và động viên kịp thời các gương điển hình SV tiên tiến vượt khó, nhằm xây dựng hình ảnh người Sinh viên Đại học Nha Trang luôn biết vượt lên khó khăn, xây dựng cuộc đời.

-   Vận động công tác xã hội hóa của Các doanh nghiệp, cộng đồng các nhà hảo tâm hỗ trợ kịp thời cho các gương sáng được phát hiện.

II. NỘI DUNG

- Viết về những bạn sinh viên NTU có hoàn cảnh sống khó khăn, nhưng lại luôn phấn đấu để học tốt, tham gia tích cực các hoạt động tập thể của Lớp, Khoa (Viện), Trường, là gương sáng điển hình trong học tập, rèn luyện và cuộc sống.

- Bài viết có nội dung về chân thật về hoàn cảnh sống, con đường học tập của những bạn sinh viên gặp khó khăn về tài chính trong lúc vẫn còn ngồi trên ghế giảng đường.

III. THỂ LỆ VÀ HÌNH THỨC THAM GIA

-    Người viết bài và nhân vật trong bài viết đều là sinh viên của Trường ĐH Nha Trang, trong đó ưu tiên hệ Chính qui.

-   Bài viết phải là tác phẩm của cá nhân người viết và có nội dung chân thật (khuyến khích có minh chứng đính kèm, bài viết nếu không đúng sự thật, BTC có quyền tước bỏ mọi phần thưởng đã trao (nếu có) và xem xét các hình thức kỷ luật khác theo thẩm quyền của HSV hoặc đề nghị Khoa/Viện, Nhà trường xem xét hình thức kỷ luật phù hợp.

-   Tính xác thực của bài viết được bảo lưu quyền thẩm tra và nhận khiếu nại ngay cả


trong trường hợp đã được trao thưởng hoặc được vinh danh


-   Bài viết tham gia chương trình gồm:

+  Thông tin về cá nhân của người tham gia, thông tin nhân vật trong bài viết và nội dung bài viết theo mẫu

+   Bài viết đánh máy dùng mã Unicode, font Times New Roman, cỡ chữ 12, độ

dài không quá 04 (bốn) trang A4 nếu không có hình ảnh kèm theo, hoặc không quá 07 (bảy) trang A4 nếu có hình ảnh kèm theo

- Nhận bài tham gia (bản mềm) được gửi vào hộp thư Fanpage của HSV trường:  https://www.facebook.com/hsvdhnhatrang/messages/

Bản in (có chữ ký xác nhận của CHT và LCHT/Bí thư Đoàn Khoa (Viện) được gửi lên VP HSV Trường để lưu hồ sơ.

- Thời gian nhận bài: Được chia thành từng tháng, mỗi tháng bắt đầu từ ngày 15 của tháng trước đến 24g00, ngày 15 của tháng sau.

IV. ĐÁNH GIÁ VÀ TRAO THƯỞNG: a. Đối với bài viết tham gia:

-  Tất cả bài viết tham gia chương trình cập nhật liên tục trên fanpage của HSV Trường đại học Nha Trang

-   Mỗi tháng, ban tổ chức sẽ chọn ra 02 bài viết của tháng để trao thưởng bằng hiện vật/tiền có giá trị 200.000 đồng/bài viết được chọn. Trong đó một giải thưởng được trao cho tác giả bài viết được Ban giám khảo (là đại diện Thầy Cô và đại diện Nhà Tài trợ lựa chọn) và 1 giải thưởng được trao cho tác giả bài viết được số lượt LIKE nhiều nhất trên Fanpage của HSV

-   Tất cả sinh viên có bài viết hợp lệ tham gia chương trình đều được xem xét cộng thêm điểm rèn luyện hoặc ưu tiên xét các giải thưởng của HSV Trường, ĐTN Trường và HSV cấp trên.

b. Đối với gương sáng trong bài viết:

- Mỗi tháng Ban giám khảo (đại diện Thầy Cô của Trường và Nhà tài trợ) sẽ chọn ra 1 gương sáng điển hình trong các bài viết tham gia chương trình để trao học bổng trị giá

3.000.000đ (ba triệu đồng) và được tuyên dương tại buổi lễ Chào cờ toàn Khoa/Viện, được ưu tiên xuất hiện trong các bản tin truyền thông của HSV Trường.

Được nhận giấy chứng nhận “Gương sáng sinh viên NTU” của HSV Trường.

Lưu ý: Gương sáng điển hình được chọn không nhất thiết phải là nhân vật của bài


viết hay nhất của tháng.


- Các bạn sinh viên khó khăn được giới thiệu trong các bài viết nhưng chưa được trao trong tháng sẽ tiếp tục được xét vào tháng sau.

c. Thời gian công bố kết quả bài viết của tháng và gương sáng được trao học bổng

vào cuối tháng đó.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

a. Thành lập hội đồng thẩm định, đánh giá bài viết, gương sáng:

BTC mời Ban giám khảo gồm:

-   1 giám khảo là Thường trực Hội Khuyến học Trường

-   1 Giám khảo là Thường trực ĐTN/HSV trường

-   1 Giám khảo đại diện P.CTSV/Trung tâm tư vấn và hỗ trợ SV.

-   1 Giám khảo đại diện Nhà tài trợ

b. Thành lập ban tổ chức:

BTC gồm toàn thể BCH HSV Trường, trong đó đ/c Nguyễn Hữu Mạnh – Phó bí thư Đoàn trường, Chủ tịch HSV là trưởng ban tổ chức.

Đồng chí: Phạm Mỹ Ngọc, UV BTK HSV Trường là THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC, chịu trách nhiệm nhận bài, biên tập và đăng bài trên Fanpage của HSV. Làm công tác thẩm định tính xác thực của bài viết.

c. Tiến độ thực hiện hàng tháng

Từ ngày 15 tháng trước đến 24g00, ngày 15 tháng sau: nhận bài viết và đăng trên trang Fanpage của HSV Trường

Từ ngày 15 đến cuối tháng: Thẩm định bài viết, chọn gương sáng điển hình, trao thưởng và học bổng.

Chương trình dự kiến bắt đầu từ ngày 15/11/2015.

c. Kinh phí thực hiện:

Từ kinh phí hỗ trợ từ Nhà trường, HSV Trường và huy động từ các nguồn lực xã hội.

TM.BAN CHẤP HÀNH HSV TRƯỜNG

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Đảng ủy, BGH (b/c);

- HSV Tỉnh (b/c)

- BTV ĐTN (b/c)

- Lưu VP

NGUYỄN HỮU MẠNH

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh