Hưởng ứng
Minimize

  
Hợp tác với doanh nghiệp
Minimize

Hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Phát Đạt (2020)


Hợp tác với Công ty Cổ phần IBA Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh (2019)

Hợp tác với Khách sạn DTX Nha Trang (2019)

Ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Hoàng Hải (2019)

Ký kết hợp tác với Ngân hàng TMCP Đại Chúng (PVCombank), chi nhánh Khánh Hòa

Ký kết hợp tác với Vintech (Vingroup)

Thiết lập quan hệ hợp tác với Công ty TNHH Phượng Hải Nha Trang 

Hiệp hội nuôi biển Việt Nam

Hợp tác với ngân hàng Tiên Phong

Hợp tác với công ty DTSOFT

Hiệp hội thủy sản Việt Nam

Công ty TNHH Hải Tiến

Công ty Cổ phần Á Châu

Công ty TNHH Long Sinh (2016)

Tập đoàn Việt - Úc

Công ty TNHH Thực phẩm Đông Bắc Á

Công ty Cổ phần Việt Nam Food

Công ty TNHH Tongwei Việt Nam

Công ty THNH SX TM DV XNK Đăng Phong

Công ty TNHH Thông Thuận

Công ty TNHH Long Sinh - 2012