Chọn chuyên ngành Công nghệ phần mềm - Lựa chọn thông minh

Ngành Công nghệ phần mềm (CNPM) không còn là một ngành mới, nhưng những sản phẩm của nó luôn mới và làm thay đổi cuộc sống của chúng ta một cách nhanh chóng.

Ngày nay, Công nghệ Thông tin (CNTT) đang rất phát triển và là cánh cửa đi đến tương lai khi thế giới đang trở nên "phẳng hơn" với sự bùng nổ về công nghệ, kỹ thuật hiện đại. Trong lĩnh vực CNTT có nhiều ngành nghề khác nhau cùng với các cơ hội làm việc khác nhau. Các chuyên ngành của CNTT có thể kể đến như: Khoa học máy tính, Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Truyền thông và Mạng máy tính, …. 

Ngành Công nghệ phần mềm (CNPM) không còn là một ngành mới, nhưng những sản phẩm của nó luôn mới và làm thay đổi cuộc sống của chúng ta một cách nhanh chóng.

Công nghệ phần mềm là một ngành của tương lai. Khi cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang bùng nổ và len lỏi vào mọi khía cạnh của đời sống, thì nhân lực ngành này sẽ vẫn khan hiếm trong những năm tới.

Công nghệ phần mềm là một ngành dẫn đầu về cơ hội việc làm trong lĩnh vực CNTT. Ngày nay, bất cứ ngành nghề, lĩnh vực nào cũng cần tới sự góp mặt của sản phẩm ngành CNPM.

Đào tạo ngành CNPM tại Trường Đại học Nha Trang không chỉ tập trung vào khía cạnh kỹ thuật của phần mềm mà còn cả khía cạnh quản lý như quản lý dự án.

Theo học chuyên ngành CNPM – Trường Đại học Nha Trang, sinh viên không chỉ được đào tạo các kiến thức về khoa học cơ bản của nhóm ngành CNTT mà còn được đào tạo đầy đủ về quy trình phát triển phần mềm, từ phương pháp, kỹ thuật, công nghệ trong phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử, bảo trì phần mềm và quản lý dự án phần mềm cũng như các ứng dụng CNTT.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ phần mềm, sinh viên có thể đảm nhận các vị trí:

  • Làm việc ở bộ phận Công nghệ Thông tin hoặc bộ phận cần ứng dụng Công nghệ Thông tin của các cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp.
  • Lập trình viên, nhân viên kiểm thử,  chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, bảo trì các hệ thống thông tin.
  • Quản trị dự án về Công nghệ Thông tin, quản trị hệ thống Công nghệ Thông tin trong các doanh nghiệp.
  • Làm việc tại các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin.
  • Cán bộ nghiên cứu, giáo viên giảng dạy về Công nghệ Thông tin tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các Cơ sở đào tạo.