Danh sách cán bộ
Đóng
Untitled Document
ThS. Phạm Thị Kim Ngoan

Giảng viên - Trưởng Bộ Môn

Kỹ sư CNTT, Đại học Bách khoa Hà Nội, 2001

Thạc sĩ CNTT, Đại học Bách khoa Hà Nội, 2010

Học phần giảng dạy: Xây dựng phần mềm quản lý, Lập trình hướng đối tượng, Công nghệ phần mềm

Email: ngoanptk@ntu.edu.vn

 
ThS. Bùi Chí Thành
 

Giảng viên - Trợ lý Khoa

Kỹ sư CNTT, Đại học Bách khoa Hà Nội, 2002

Thạc sĩ CNTT, Đại học Bách khoa Hà Nội, 2012

Học phần giảng dạy: Thiết kế và lập trình web, Quản lý dự án phần mềm, Lập trình CSDL

Email: thanhbc@ntu.edu.vn

   
ThS. Nguyễn Đình Cường
 

Giảng viên

Kỹ sư CNTT, Đại học Bách khoa Hà Nội, 2003

Thạc sĩ CNTT&TT, Đại học Yeungnam, Hàn Quốc, 2008

Học phần giảng dạy: Kỹ thuật đồ họa, Xử lý ảnh, Trí tuệ nhân tạo

Email: cuongnd@ntu.edu.vn

   
ThS. Lê Thị Bích Hằng
 

Giảng viên

Cử nhân CNTT, Đại học KHTN TP. Hồ Chí Minh, 2001

Thạc sĩ CNTT, Học viện Công nghệ châu Á (AIT), Thái Lan, 2006

Học phần giảng dạy: Phân tích thiết kế hướng đối tượng UML, Kỹ nghệ phần mềm,
Quản lý dự án phần mềm, Nhập môn lập trình

Email: hangltb@ntu.edu.vn

   
ThS. Bùi Thị Hồng Minh
 

Giảng viên

Cử nhân CNTT, Đại học KHTN TP. Hồ Chí Minh, 2001

Thạc sĩ CNTT, Đại học KHTN TP. Hồ Chí Minh, 2007

Học phần giảng dạy: Đồ họa ứng dụng, Công nghệ phần mềm, Kiểm thử phần mềm

Email: minhbth@ntu.edu.vnThS. Huỳnh Thị Châu Phú
 

Giảng viên

Cử nhân CNTT, Đại học Nha Trang, 2006

Thạc sĩ Khoa học máy tính, Katholieke Universiteit Leuven, Vương quốc Bỉ, 2012

Học phần giảng dạy: Phát triển phần mềm mã nguồn mở, Kiểm thử phần mềm

Email: phuhtc@ntu.edu.vn

   
NCS. Lê Hoàng Thanh
 

Giảng viên

Cử nhân CNTT, Đại học Nha Trang, 2008

Thạc sĩ Khoa học máy tính, Đại học Queensland, Australia, 2012

Học phần giảng dạy: Kỹ thuật đồ họa, Ngôn ngữ lập trình, Đồ họa ứng dụng

Email: thanhlh@ntu.edu.vn

   
NCS. Nguyễn Đình Hưng
 

Giảng viên

Kỹ sư CNTT, Đại học Bách khoa Hà Nội, 2001

Thạc sĩ CNTT&TT, Đại học Yeungnam, Hàn Quốc, 2009

Học phần giảng dạy: Kỹ thuật lập trình, Lập trình hướng đối tượng, Tối ưu hóa

Email: hungnd@ntu.edu.vn

   
Hồ Thị Thu Sa
 

Giảng viên (GVTH)

Cử nhân CNTT, Đại học Huế

Học phần giảng dạy: Tin học cơ sở, Tin học văn phòng, Thiết kế trang web

Email: sahtt@ntu.edu.vn

   
Nguyễn Thanh Quỳnh Châu

Giảng viên (GVTH)

Kỹ sư Tin học, Đại học Bách khoa Hà Nội, 1996

Học phần giảng dạy: Tin học cơ sở, Tin học căn bản, Tin học văn phòng, Tin học ứng dụng trong kinh tế

Email: ntqchau@ntu.edu.vn

   
ThS. Đoàn Vũ Thịnh

Giảng viên (GVTH)

Kỹ sư  CNTT, Đại học Nha Trang, 2007

Thạc sĩ CNTT, Đại học Bách khoa Hà Nội, 2012

Học phần giảng dạy: Tin học cơ sở, Tin học căn bản, Tin học văn phòng, Nhập môn lập trình

Email: thinhdv@ntu.edu.vn

   
ThS. Cao Ngọc Trinh
 

Giảng viên (GVTH)

Cử nhân CNTT, Đại học Nha Trang, 2008

Học phần giảng dạy: Tin học cơ sở, Tin học căn bản, Tin học văn phòng

Email: trinhcn@ntu.edu.vn

   
NCS. Lê Thị Thanh Nhàn
 

Giảng viên

Kỹ sư CNTT, Đại học Bách khoa Hà Nội, 2005

Thạc sỹ CNTT, Đại học Kyunghee, Hàn Quốc, 2010