Thông báo
Đóng
Kính mời quý Thầy/Cô tham dự buổi họp BM và Seminar Bô môn:
  - Thời gian: 8h30 ngày 29/03/2018
  - Địa điểm: G8.204
  - Chủ đề seminar: Một số cách tiếp cận để chuẩn hóa học phần THCS
    1. Đôi điều về chuẩn MOS và IC3 và định hướng biên soạn tài liệu Tin học cơ sở (T.Thịnh)
    2. Cải biên THCS theo chuẩn sử dụng CNTT của Bộ TT&TT (C.Minh)
    3.  So sánh Bài giảng Tin học cơ sở của ĐHNT với các Module trong chứng chỉ tin học cơ bản của Bộ GDĐT và Bộ TTTT (C.Sa)