Text/HTML
Đóng
  
Kế hoạch công tác
Đóng

CÔNG TÁC THÁNG 09/2012


A. Công tác chung

1. Công tác đào tạo và sinh viên
-       Giảng dạy HK1 năm học 2012-2013.
-       Đăng ký đổi mới PPGD&ĐG năm học 2012-2013.
-       Cập nhật, kiểm tra bài giảng và đề cương chi tiết môn học các học phần thuộc bộ môn quản lý.
-       Lập kế hoạch dự giờ các học phần được giảng dạy trong HK1-2012-2013.
2. Công tác nghiên cứu khoa học
-      Lập kế hoạch tổ chức sinh hoạt học thuật cấp bộ môn.
- Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học
3. Công tác hành chính
-       Phân công GV trực bộ môn.
-       Cập nhật thông tin trên website bộ môn.


B. Các công tác khác trong tháng

- 7 giờ 30 - 16/09 chủ nhật - cả ngày: Hội nghị phổ biến quán triệt nghị quyết TW5 tại Hội trường 3.
- 7 giờ 30 - 29/09 thứ 7 - cả ngày: Hội nghị công nhân viên chức tại Hội trường 3.
- 7 giờ 00 - 02/10: Kỷ niệm ngày truyền thống và khai giảng khóa 54 tại sân trường