Địa chỉ liên hệ
Đóng
Văn phòng  Bộ môn Hệ thống thông tin

Khoa Công nghệ thông tin

Trường ĐH Nha Trang

Lầu 2, tòa nhà G6

02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang