Danh mục
ĐóngGiới thiệu ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu – Khoa CNTT

Cùng với sự phát triển vững mạnh của Trường ĐH Nha Trang, Khoa Công nghệ thông tin đã có hơn 15 năm xây dựng và phát triển với nhiều thành công vượt bậc trong công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học

Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu của Khoa Công nghệ thông tin đã được nghiêm túc, chú trọng và nhanh chóng được hình thành với lực lượng cán bộ giảng dạy và nghiên cứu đến từ nhiều đại học danh tiếng trong nước và quốc tế. Việc mở ngành đào tạo Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu là một xu thế tất yếu trong kỷ nguyên cách mạng công nghệ 4.0.

Truyền thông và Mạng máy tính bao gồm việc thiết kế, xây dựng, vận hành toàn bộ hạ tầng truyền tải thông tin và thiết kế, xây dựng, quản trị toàn bộ hệ thống và mạng máy tính, quản trị người sử dụng, giám sát và điều phối các hoạt động khác liên quan đến toàn bộ hệ thống, mạng máy tính.

 Ngày nay, hầu hết các hệ thống máy tính của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và máy tính của người sử dụng cá nhân đều được kết nối để có thể truyền nhận được dữ liệu qua lại lẫn nhau. Các công việc hàng ngày sẽ bị ngưng trệ nếu hệ thống truyền thông và mạng máy tính gặp sự cố dẫn đến hoạt động không ổn định hoặc ngừng hoạt động. Do đó, có thể nói hệ thống truyền thông và mạng máy tính là một yếu tố cốt lõi, quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4 (industry 4.0) với hạt nhân cốt lõi là Internet của vạn vật (Internet of Things) và điện toán đám mây (Cloud Computing) đang phát triển mạnh thúc đẩy nhu cầu nhân lực về ngành truyền thông và mạng máy tính tại thời điểm hiện tại cũng như sau này.

2. Chuẩn đầu ra

Tốt nghiệp ngành Truyền thông và Mạng máy tính, sinh viên đạt được các kiến thức và kỹ năng như sau:

 • Kỹ năng ngoại ngữ: TOEIC 500 hoặc IELTS 5.0 (các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương)
 • Được cấp chứng chỉ giáo dục thể chất và quốc phòng
 • Kỹ năng tư duy logic và giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng nghiên cứu và khám phá tri thức
 • Kỹ năng tự học và học suốt đời
 • Kỹ năng mềm: viết và trình bày; đàm phán và thương lượng; làm việc nhóm
 • Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp: tích luỹ đủ 136 tín chỉ với các khối kiến thức như sau:
  • Kiến thức giáo dục đại cương
  • Ngoại ngữ
  • Kỹ năng hỗ trợ
  • Kiến thức chung của nhóm ngành
  • Kiến thức cơ sở ngành
  • Kiến thức chuyên ngành
  • Tốt nghiệp

3.Triển vọng nghề nghiệp

Kỹ sư Truyền thông và Mạng máy tính được đào tạo và tích lũy được các kỹ năng cần thiết để được tuyển dụng với các vai trò sau:

 • Quản trị hệ thống mạng
 • Lập trình hệ thống mạng
 • Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng máy tính
 • Kỹ sư mạng
 • Quản trị & Giám sát an ninh mạng
 • Quản trị dự án mạng
 • Cán bộ chuyên trách tại các cơ quan nhà nước

Sinh viên sau khi ra trường có nền tảng kiến thức vững chắc và khả năng nghiên cứu khoa học để có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn. Các sinh viên giỏi có thể được xét học chuyển tiếp lên bậc đào tạo thạc sĩ của Khoa CNTT, Trường đại học Nha Trang.

4. Phương thức triển khai đào tạo

Nội dung chương trình ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu được triển khai trong 08 học kỳ chính. Tuy nhiên, tùy vào sức học của mình mà các em có thể học vượt. Chương trình học được bố trí xen kẻ giữa lý thuyết và thực hành đảm bảo sinh viên ra trường có đầy đủ kỹ năng chuyên môn, đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp.

Chương trình đạo tạo được xây dựng theo hướng nâng cao ý thức tự học, tự nghiên cứu giúp sinh viên rèn luyện và hoàn thiện các phẩm chất nghề nghiệp cần thiết, đáp ứng được nhu cầu làm việc đa dạng của thị trường lao động chất lượng cao trong và ngoài nước.