CHỨNG NHẬN CTĐT ĐẠT CHUẨN CLGD
Minimize
CTĐT ngành Công nghệ chế biến Thủy sản vừa được Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh công nhận "Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế biến Thủy sản trình độ Đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng GD do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành"