Chi tiết thông báo
Minimize

Chia sẻ kinh nghiệm viết báo quốc tế
5/12/2013 9:38:06 PM

Chi đoàn GV khoa Công nghệ Thực phẩm tổ chức buổi "Chia sẻ kinh nghiệm viết báo quốc tế" do TS. Nguyễn Văn Hòa (bộ môn Hóa, người đã có nhiều bài báo quốc tế (SCI) được đăng trong những năm gần đây) trình bày (xem các bài báo đã công bố của TS Hòa tại đây: http://www.ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/b%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/h%C3%B3a/nghi%C3%AAnc%E1%BB%A9ukhoah%E1%BB%8Dc.aspx). 
Thời gian: 9h thứ ba ngày 14/05/2013
Địa điểm: Giảng đường G3.106 - Trường Đại học Nha Trang
Trân trọng kính mời.

T/M BCH Chi đoàn GV

Nguyễn Văn Tặng