Nhân sự
Minimize

NHÂN SỰ    


Bộ môn hiện có 12 thành viên, trong đó có 6 Tiến sĩ (GV), 4 Thạc sĩ (1 GVC, 2 GV), 1 Cử nhân (GV thực hành), 1 Kỹ sư (GV thực hành). 

Với một đội ngũ gồm nhiều GV có trình độ chuyên môn cao được đào tạo từ nước ngoài và rất nhiệt tình trong công tác, Bộ môn Kỹ thuật Hóa học đang nổ lực phấn đấu để trở thành một bộ môn chuyên ngành mạnh.

Ngoài việc tăng cường đội ngũ giảng viên hàng năm, Bộ môn không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn của giảng viên thông qua việc thực hiện các đề tài NCKH, hợp tác trao đổi GV với các cơ sở đào tạo - NCKH trong và ngoài nước.


    THÀNH VIÊN BỘ MÔN

TS. TRẦN QUANG NGỌC

 • Chức vụ: Trưởng Bộ môn
  • Chức danh: Giảng viên
  • Chuyên ngành đào tạo: Hóa polymer
  • Hướng nghiên cứu: Vật liệu polymer – composite; Polymer phân hủy sinh học
  • Email: ngoctq@ntu.edu.vn
  • Lý lịch khoa học (click here)
  • Trang web cá nhân (click here) ThS. NGUYỄN ĐẠI HÙNG

 • Chức danh: Giảng viên chính
 • Chuyên ngành đào tạo: Hóa Lý; Hóa Phân tích
 • Hướng nghiên cứu: Hóa Tin; CN điện hóa
 • Email: daihung@ntu.edu.vn
 • Lý lịch khoa học (click here)
 • Trang web cá nhân (click here)
 
 TS. NGUYỄN VĂN HÒA
 • Chức vụ: GĐ. Trung tâm Thí nghiệm-Thực hành
 • Chức danh: Giảng viên (kiêm nhiệm)
 • Chuyên ngành đào tạo: Hóa Vô cơ; Hóa Phân tích;  Kỹ thuật Hóa học
 • Hướng nghiên cứu: CN Vật liệu nano, composite
 • Email: hoanv@ntu.edu.vn
 • Lý lịch khoa học (click here)
 • Trang web cá nhân (click here)
 
 
TS. PHAN VĨNH THỊNH
 • Chức danh: Giảng viên
 • Chuyên ngành đào tạo:  Hóa Phân tích
 • Hướng nghiên cứu: Vật liệu hấp phụ; Chất chống oxy hoá tự nhiên
 • Email: thinhpv@ntu.edu.vn
 • Lý lịch khoa học (click here)
 • Trang web cá nhân (chưa có)

 

TS. TRẦN THỊ HOÀNG QUYÊN

    • Chức danh: Giảng viên
    • Chuyên ngành đào tạo: Hóa Sinh
    • Hướng nghiên cứu: Công nghệ vật liệu nano; Tách chiết & ứng dụng hoạt chất sinh học
    • Email: quyentth@ntu.edu.vn
    • Lý lịch khoa học (click here)
    • Trang web cá nhân (click here)
 TS. HÀ THỊ HẢI YẾN
    • Chức danh: Giảng viên
    • Chuyên ngành đào tạo: Hóa Vô cơ; Hóa kỹ thuật
    • Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật vô cơ; Hóa mỹ phẩm
    • Email: yenhth@ntu.edu.vn
    • Lý lịch khoa học (click here)
    • Trang web cá nhân (click here)


 TS. TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH

 • Chức danh: Giảng viên
 • Chuyên ngành đào tạo: Hóa Hữu cơ; Hóa dược
 • Hướng nghiên cứu: Tổng hợp hữu cơ, Hóa dược; Hợp chất thiên nhiên
 • Email: anhttp@ntu.edu.vn
 • Lý lịch khoa học (click here)
 • Trang web cá nhân (click here)

 
 

ThS. HOÀNG THỊ TRANG NGUYÊN

 • Chức danh: Giảng viên
 • Chuyên ngành đào tạo: Hóa Polymer
 • Hướng nghiên cứu: CN Vật liệu polymer – composite
 • Email: nguyenhtt@ntu.edu.vn
 • Lý lịch khoa học (click here)
 • Trang web cá nhân (click here)

 •  
   

  ThS. HOÀNG THỊ THU THẢO

  • Chức danh: Giảng viên
  • Chuyên ngành đào tạo: Hóa Hữu cơ
  • Hướng nghiên cứu: Hợp chất thiên nhiên
  • Email: thaohtt@ntu.edu.vn
  • Lý lịch khoa học (click here)
  • Trang web cá nhân (click here)
   

  ThS. TRẦN THỊ THẢO VY

  • Chức danh: Giảng viên
  • Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật Hóa hữu cơ
  • Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật Hóa Hữu cơ; Hóa mỹ phẩm
  • Email: vyttt@ntu.edu.vn
  • Lý lịch khoa học (click here)
  • Trang web cá nhân (click here)
   
   

  CN. PHẠM ANH ĐẠT

   • Chức danh: Giảng viên thực hành
   • Chuyên ngành đào tạo: Hóa Lý; Hóa phân tích
   • Hướng nghiên cứu: CN vật liệu nano - composite
   • Email: datpa@ntu.edu.vn
   • Lý lịch khoa học (click here)
   
   

  KS. LÊ MỸ KIM VƯƠNG

  • Chức danh: Giảng viên thực hành
  • Chuyên ngành đào tạo: CN Hóa Vô cơ
  • Hướng nghiên cứu: Hóa mỹ phẩm
  • Email: vuonglmk@ntu.edu.vn
  • Lý lịch khoa học (click here)
  • Trang web cá nhân (click here)
   
  GIẢNG VIÊN ĐÃ NGHỈ HƯU:
   
   
  TS. NGUYỄN PHƯỚC HÒA

  • Chức danh: Giảng viên chính
  • Chuyên ngành đào tạo: Hóa Vô cơ, Kỹ thuật môi trường
  • Hướng nghiên cứu: Xử lý chất thải
  • Email: hoanp@ntu.edu.vn
  • Lý lịch khoa học (click here)
  • Trang web cá nhân (click here)   
   TS. HOÀNG THỊ HUỆ AN

  • Chức danh: Giảng viên chính
  • Chuyên ngành đào tạo: Hóa Lý, Hóa Phân tích
  • Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật phân tích, Hợp chất thiên nhiên
  • Email: anhth@ntu.edu.vn
  • Lý lịch khoa học (click here)
  • Trang web cá nhân (click here)