Enter Title
Minimize

Bên cạnh công tác giảng dạy, các giảng viên của Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch đã tích cực tham gia nhiều hoạt động khác nhau, nổi bật là hoạt động nghiên cứu khoa học.

Lĩnh vực nghiên cứu chính của ngành công nghệ sau thu hoạch là nghiên cứu bảo quản và chế biến nông sản, thuỷ sản, hạn chế tổn thất sau thu hoạch, cải thiện chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, kiểm tra và đánh giá chất lượng nông, thuỷ sản sau thu hoạch.

Với đội ngũ giảng viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm, Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch đã và đang thực hiện nhiều dự án, đề tài cấp nhà nước, cấp bộ và cấp trường. Các giảng viên cũng như tham gia các hội thảo khoa học trong và ngoài nước. Nhiều bài báo khoa học của giảng viên đã được đăng trên tạp chí quốc tế và trong nước. Ngoài ra, với tinh thần ham học hỏi, nhiều sinh viên cũng đã thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và đạt thành tích cao trong nghiên cứu.

Hoạt động nghiên cứu khoa học đã góp phần lớn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế của đất nước.