Enter Title
Minimize

Ngày 12/01/2012, CĐ Khoa phối hợp với BCN Khoa CNTP đã tổ chức seminar cấp Khoa lần thứ nhất, năm học 2011-2012, với chủ đề: "Công nghệ thực phẩm và vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm". 

Các báo cáo viên gồm: 

1. ThS. Nguyễn Văn Tặng - BM CNTP với báo cáo “Giới thiệu một số phương pháp sản xuất bia không cồn và bia nồng độ cồn thấp. 

2. TS. Vũ Duy Đô - BM CNTP với báo cáo “sử dụng thiết bị hiện đại trong sản xuất muối ăn”.
3. TS. Nguyễn Minh Trí - BM ĐBCL với báo cáo “Biofilm”. 

4. ThS. Lê Thị Tưởng - BM CNTP với báo cáo “tác hại của trans fatty acid đối với người tiêu dùng”.

 

Nội dung toàn văn báo cáo có thể xem tại đây   File Pdf