Enter Title
Minimize

Ngày 27/4/2012, Chi đoàn giáo viên khoa Công nghệ Thực phẩm đã tổ chức seminar lần thứ nhất, năm học 2011-2012. Các báo cáo gồm: 

1. ThS. Nguyễn Văn Tặng với báo cáo

"Proximate Composition, Total Phenolic Content, and Antioxidant Activity of Seagrape (Caulerpa lentillifera)"

2. ThS. Trần Thị Bích Thủy với báo cáo

"Effect of starch granular structure damage on its molecular structure"

3. ThS. Nguyễn Văn Tặng với báo cáo

"Chia sẻ kinh nghiệm về cách thức gửi đăng bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế"