Đóng
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN


  
Tin tức- sự kiện
Đóng

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
 NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN


* Chỉ tiêu: 90

* Phương thức xét tuyển: 
       Nguyên tắc xét tuyển là sử dụng tổng điểm xét tuyển bằng tổng điểm thi của tổ hợp 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số), cộng điểm ưu tiên khu vực, cộng điểm ưu tiên đối tượng. Xét trúng tuyển từ cao xuống thấp theo tổ hợp xét tuyển.
       Trường Đại học Nha Trang không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển đối với các ngành xét tuyển.
       Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:
       Trường hợp hai thí sinh trở lên có tổng điểm xét tuyển bằng nhau trong cùng một ngành đăng ký xét tuyển thì nhà trường sử dụng điều kiện xét tuyển phụ (tổ hợp môn xét tuyển theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3, 4 tại Bảng 2; điểm môn Toán xét từ cao xuống thấp).

* Tổ hợp xét tuyển:
     A00: Toán, Vật lý, Hoá học
      
     B00: Toán, Hoá học, Sin học
      
     A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
     D07: Toán, Hoá học, Tiếng Anh

* Bậc đào tạo: Đại học

* Đặc biệt:

 +  Nhà trường dành tối đa: 40% chỉ tiêu ngành Công nghệ chế biến thủy sản để xét tuyển dựa trên điểm học bạ lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển ở Bảng 2 từ 18,0 điểm trở lên.

+ 100% sinh viên được miễn ký túc xá khi trúng tuyển và theo học các ngành:  Công nghệ chế biến thủy sản.

Xem thêm thông tin trên trang tuyển sinh của Trường.
Hoặc liên hệ để được Tư vấn tuyển sinh:
Thầy Huỳnh Nguyễn Duy Bảo: Di động 0995.385.288, E-mail: hndbao@ntu.edu.vn
Thầy Nguyễn Trọng Bách: Di động: 0939.335.995, E-mail: bachnt@ntu.edu.vn
Cô Trần Thị Huyền: Di động 0988.860.693, E-mail: huyentt@ntu.edu.vn.
  
Thông báo
Đóng