Enter Title
Đóng
 •  

TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1976 – 1979: chuyên toán Quốc Học, Huế

1979 – 1983: khoa Hóa, chuyên ngành Hóa Lý, Đại học Đà Lạt & Đại Học KHTN Hà Nội

1999 – 2002: Cao học ngành Hóa Phân tích, Viện Hóa học, Viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam

         2003 – 2008: NCS ngành Hóa Phân tích, Viện Hóa học, Viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam

2003: thực tập sinh, ENSBANA, Université de Bourgogne (Dijon, Pháp)

2007: thực tập sinh, Lab UMR 6514, Université de Poitier (Poitiers, Pháp)

 

HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY

 

CÁC HỌC PHẦN ĐÃ ĐẢM NHIỆM

1/ Hóa Đại cương (CĐ, ĐH)

2/ Hóa Lý (ĐH)

3/ Hóa Phân tích (CĐ, ĐH)

4/ Các phương pháp phân tích môi trường (ĐH)

         5/ Phương pháp phân tích hiện đại (ĐH, Cao học CN Sau Thu hoạch)
       

6/ Công nghệ chất màu và chất mùi tự nhiên (ĐH)

 

BÀI GIẢNG ĐÃ BIÊN SOẠN

1/ Bài giảng Hóa Đại cương (2012), Đại học Nha Trang

2/ Bài giảng Hóa Phân tích (2008; Cập nhật: 16/2/2014), Đại học Nha Trang

3/ Thực hành Hóa Phân tích (2012), Đại học Nha Trang 

4/ Bài giảng Công nghệ chất màu và chất mùi tự nhiên (2016), Đại học Nha Trang

5/ Bài giảng Phương pháp phân tích hiện đại (2016), Đại học Nha Trang

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


HƯỚNG NGHIÊN CỨU

         • Ứng dụng và phát triển phương pháp phân tích sắc ký
         • Tách chiết và ứng dụng hoạt chất sinh học
         • Điều chế và ứng dụng vi nang, vi nhũ tương 
        ĐỀ TÀI  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
       • Đề tài cấp Tỉnh:
       • Hoàng Thị Huệ An (12/2015-12/2017), Hoàn thiện quy trình công nghệ và thiết kế hệ thống thiết bị sản xuất lutein từ hoa cúc vạn thọTagetes erecta  L.
       • Hoàng Thị Huệ An (2012-2014), Xây dựng quy trình công nghệ quy mô phòng thí nghiệm thu nhận lutein từ hoa cúc vạn thọ Tagetes erecta L., ứng dụng làm chất màu thực phẩm.
       • Đề tài cấp Bộ:
        Hoàng Thị Huệ An (2007-2008), Nghiên cứu tách chiết và tinh chế lutein từ hoa cúc vạn thọ (Tagetes Erecta L..) trồng tại tỉnh Khánh Hòa, Đề tài NCKH cấp Bộ (Mã số: B2007-13-17).

       • Đề tài cấp trường:
        Hoàng Thị Huệ An (2002), Nghiên cứu chiết xuất astaxanthin từ phế liệu vỏ tôm, Đề tài NCKH cấp trường (TR-2002).


 
CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ                                                      
[1] Võ Mai Như Hiếu, Hoàng Thị Huệ An, Bùi Minh Lý, Trần Thị Thanh Vân, Phạm Quốc Long (11/2013), Tối ưu hóa điều kiện chiết polyphenol từ rong nâu Padina Australis Turbinaria ornata thu tại vùng biển Khánh Hòa bằng phương pháp bề mặt đáp ứng (RSM), Tạp chí Hóa học, T51 (6ABC), 40-44.
[2] Hoang T.H.A., Tran T.H.Q, Phan V.T., Dang T.T., Optimization of marigold flower (Tagetes erecta L.) pretreatment by Viscozyme L for improving carotenoid extraction, using response surface methodology (2013), Организация и регуляция физиолого-биохимических процессов, Выпуск 15. - Воронеж: ВГУ, С. 96-10.
[3] Hoàng Thị Huệ An, Nguyễn Văn Hòa, Phan Xuân Minh Tuấn (2010), Ảnh hưởng của một số điều kiện xử lý và bảo quản đến sự tổn thất lutein ở hoa cúc vạn thọ (Tagetes erecta L.), Tạp chí Khoa học -Công nghệ Thủy sản, số 1/2010, tr. 11-16.
[4] Hoang Thi Hue An, Nguyen Quyet Chien, Le Lan Anh, Tran Thi Thu Thuy (2008), Determination of astaxanthin and other carotenoid in Vietnamese crustacean by HPLC, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 46(3), tr. 47-58.
[5] Lê Lan Anh, Nguyễn Quyết Chiến, Hoàng Thị Huệ An (2008), Nghiên cứu xây dựng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) tách và xác định carotenoit, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 13 (2), tr. 67 - 71.
[6] Lê Lan Anh, Nguyễn Quyết Chiến, Hoàng Thị Huệ An (2007), Định lượng carotenoit trong một số loài giáp xác thủy sản Việt Nam bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), Tạp chí Hóa học, 45 (6A), tr. 269 - 274.
[7] Hoàng Thị Huệ An, Trần Thị Thu Thủy, Nguyễn Quyết Chiến (2007), Phân lập và tinh chế astaxanthin từ vỏ tôm, Tạp chí Hóa học, 45 (6A), tr. 226 - 230.
[8] Trần Thị Thu Thủy, Hoàng Thị Huệ An, Nguyễn Quyết Chiến (2007), Phân lập và tinh chế zeaxanthin từ kỷ tử dùng làm chất chuẩn trong sắc ký lỏng hiệu năng cao, Tạp chí Hóa học, 45 (6A), tr.231 - 236.
[9] Tran Thi Thu Thuy, Hoang Thi Hue An, Nguyen Thi Minh Hang, Le Van Lam, Nguyen Quyet Chien (8/2007), Isolation and analysis of major carotenoids in selected Vietnamese vegetables, 12 th Asian Chemical Congress, Kuala Lumpur, Malaysia, p.310.
[10]  Hoàng Thị Huệ An, Lê Lan Anh, Trần Thị Thu Thủy, Nguyễn Quyết Chiến (2007), Phân lập và tinh chế lutein từ hoa cúc vạn thọ dùng làm chất chuẩn trong sắc ký lỏng hiệu năng cao, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 45 (1B), tr. 47-52.
[11]  Hoàng Thị Huệ An, Lê Lan Anh, Nguyễn Quyết Chiến (2007),Phân lập và tinh chế lycopen từ quả gấc của Việt Nam dùng làm chất chuẩn trong sắc ký lỏng hiệu năng cao, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 45 (3A), tr.114 - 118.
[12]  Hoàng Thị Huệ An (2004), Nghiên cứu chiết xuất astaxanthin từ phế liệu vỏ tôm, Tạp chí Khoa học-Công nghệ Thủy sản, Số đặc biệt kỷ niệm 40 năm thành lập ĐH Thủy sản, tr. 51-54.
[13]  Hoàng Thị Huệ An (2003), Quan hệ giữa cấu trúc phân tử và hoạt tính sinh học của astaxanthin (Vấn đề tham khảo), Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, số 2, tr. 53-59.
[14]  Hoàng Thị Huệ An, Chu Đình Kính (2003), Ảnh hưởng của giai đoạn xà phòng hóa đến việc định lượng astaxanthin chiết xuất từ vỏ tôm bằng phương pháp HPLC, Tạp chí Khoa học-Công nghệ Thủy sản, số 1. tr. 16-21.