Enter Title
Đóng

LÀM VIỆC VÀ HỘI THẢO KHOA HỌC VỚI TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP TRUNG QUỐC

Sáng ngày 17/4/2012, tại phòng họp số 2 - Trường Đại học Nha Trang (NTU), Lãnh đạo Nhà trường cùng với Khoa Công nghệ Thực phẩm đã tiếp và làm việc với đoàn đến từ Trường Đại học Nông nghiệp Trung Quốc (CAU). Tại buổi làm việc, 2 bên đã giới thiệu những nét khái quát về trường mình và cùng nhau thảo luận về khả năng hợp tác giữa 2 trường trong thời gian tới. Buổi chiều cùng ngày, tại phòng hội thảo thư viện, Khoa Công nghệ Thực phẩm đã tổ chức Hội thảo “Công nghệ Thực phẩm và chuỗi cung ứng thực phẩm”, ngôn ngữ sử dụng trong hội thảo hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tại hội thảo này đã có 5 báo cáo được trình bày, trong đó có 3 báo cáo của cán bộ và NCS đến từ Trường Đại học Nông nghiệp Trung Quốc và 2 báo cáo của cán bộ Trường Đại học Nha Trang.

Một số hình ảnh tại buổi tiếp và hội thảo.