Giới thiệu
Đóng
THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 2018
Trình độ đại học:
-Ngành CN Kỹ thuật hoá học (7520301), Chỉ tiêu 60 sv, liên hệ tư vấn:Thầy Ngọc 01213666096, link CNKT Hóa học
-Ngành CN Sau thu hoạch (7540104) , Chỉ tiêu 40 sv, liên hệ tư vấn: Cô Hương 0898360525, link CN Sau Thu Hoạch
-Ngành CN Chế biến thủy sản (7540105) , Chỉ tiêu 50 sv, liên hệ tư vấn: Thầy Bảo 0995385288, link CNCB Thủy sản
-Ngành CN Thực phẩm (7540101), gồm 2 Chuyên ngành: Công nghệ thực  phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm). Chỉ tiêu 200 sv, liên hệ tư vấn: Thầy Đức 0913417474, link CN Thực phẩm, Thầy Phúc 0965049431, link ĐBCL&ATTP

Trình độ cao đẳng:
Công nghệ thực phẩm (6540103), Chỉ tiêu 80. liên hệ tư vấn: Thầy Đức 0913417474, link CN Thực phẩm

Tư vấn chung: Thầy Bảo 0995385288, thầy Minh 0918010755
  
Hướng tới
Đóng    Chào mừng năm học mới 2018 -2019 

                                               
  
Đổi mới PPGD
Đóng
  
Học bổng-việc làm
Đóng
  
Kỷ yếu học tốt
Đóng


  
Tin tức
Đóng
Đào tạo  
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2016-2021 và quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2018 08/07/2018 9:57:49 SA
Nghiên cứu khoa học  
Seminar về An toàn thực phẩm với chuyên gia từ đại học Nevada, Las Vegas, Mỹ 08/07/2018 9:27:21 SA
Hoạt động đoàn thể  
“CẶP ĐÔI THANH LỊCH” – TỎA SÁNG TÀI NĂNG TRẺ KHOA CNTP 18/04/2018 10:26:57 SA
  
Hình ảnh - sự kiện
Đóng

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Những mẩu chuyện về Bác Hồ