Giới thiệu
Đóng
THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 2018
Trình độ đại học:
-Ngành CN Kỹ thuật hoá học (7520301), Chỉ tiêu 60 sv, liên hệ tư vấn:Thầy Ngọc 01213666096, link CNKT Hóa học
-Ngành CN Sau thu hoạch (7540104) , Chỉ tiêu 40 sv, liên hệ tư vấn: Cô Hương 0898360525, link CN Sau Thu Hoạch
-Ngành CN Chế biến thủy sản (7540105) , Chỉ tiêu 50 sv, liên hệ tư vấn: Thầy Bảo 0995385288, link CNCB Thủy sản
-Ngành CN Thực phẩm (7540101), gồm 2 Chuyên ngành: Công nghệ thực  phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm). Chỉ tiêu 200 sv, liên hệ tư vấn: Thầy Đức 0913417474, link CN Thực phẩm, Thầy Phúc 0965049431, link ĐBCL&ATTP

Trình độ cao đẳng:
Công nghệ thực phẩm (6540103), Chỉ tiêu 80. liên hệ tư vấn: Thầy Đức 0913417474, link CN Thực phẩm

Tư vấn chung: Thầy Bảo 0995385288, thầy Minh 0918010755
  
Hướng tới
Đóng  Ngày Phụ Nữ VN 8-3 

                                               
  
Đổi mới PPGD
Đóng
  
Học bổng-việc làm
Đóng
  
Kỷ yếu học tốt
Đóng


  
Tin tức
Đóng
Đào tạo  
Khoa CNTp, Trường Đại học Nha Trang tham gia báo cáo “ Truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiêp” tại hội thảo NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO: CÁC VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP 11/04/2018 2:31:09 SA
Nghiên cứu khoa học  
Trường Đại học Nha Trang phối hợp thực hiện “Dự án nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm trong thương mại tiểu vùng Mê Kông mở rộng” tại Nha Trang, Khánh Hoà. 05/04/2018 5:29:58 SA
Hoạt động đoàn thể  
“CẶP ĐÔI THANH LỊCH” – TỎA SÁNG TÀI NĂNG TRẺ KHOA CNTP 18/04/2018 10:26:57 SA
  
Hình ảnh - sự kiện
Đóng

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Những mẩu chuyện về Bác Hồ