Trang chủ
Minimize

BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ

ĐC: 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa

ĐT: 0935 912 973          Email: mechatronics_ntu@yahoo.com
                                  chuongnt@ntu.edu.vn

Giới thiệu
Minimize
Bộ môn
Minimize

GIỚI THIỆU CHUNG

    Cơ điện tử là một ngành học đào tạo ra các kỹ sư, chuyên gia và nhân viên kỹ thuật có kiến thức và kỹ năng về cơ khí, điện tử và tin học để thiết kế, chế tạo và vận hành máy móc và thiết bị điều khiển tự động nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả làm việc.

Trong công nghệ kỹ thuật, kỹ sư cơ khí có khả năng tính toán và thiết kế kết cấu máy, kỹ sư tin học có thể tạo ra trí thông minh nhân tạo, kỹ sư điện tử nghiên cứu kết nối và điều khiển tín hiệu điện. Tuy nhiên, để làm cho máy móc tự động và thông minh đòi hỏi phải có chuyên môn cơ khí, hiểu biết về điện – điện tử và có khả năng kết nối giữa trí thông minh nhân tạo với thiết bị. Chính yêu cầu này đã hình thành nên ngành Cơ điện tử, để tạo ra sản phẩm mới đáp ứng các yêu cầu đặt ra trên cơ sở phối hợp nền tảng sẵn có của các ngành cơ khí, điện tử   tin học.

Với khả năng am hiểu về cơ khí, điện tử, tin học và các công nghệ hiện đại... người kỹ sư Cơ điện tử có khả năng đưa vào các sản phẩm cơ khí hệ thống điều khiển linh hoạt điện tử, thông qua hệ thống điều khiển điện tử được kết nối với hệ thống xử lý thông tin - trí thông minh nhân tạo sẽ tạo ra một sản phẩm tự động hoàn chỉnh.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

      Bộ môn Cơ điện tử là một đơn vị quản lý các hoạt động chuyên môn, đứng đầu là Trưởng Bộ môn, chịu trách nhiệm với khoa về việc quản lý môn học liên quan, điều hành trực tiếp việc phân công giảng dạy cho các cán bộ giảng dạy trong Bộ môn, đảm bảo kế hoạch đào tạo của ngành Cơ điện tử. Trưởng Bộ môn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phát triển chuyên môn cho cán bộ giảng dạy, định hướng nghiên cứu chuyên sâu, đề xuất và xây dựng các môn học mới và tham gia phát triển ngành học mới.  Sơ đồ tổ chức Bộ môn được thể hiện như sau:


Nhân sự
Minimize
  


 DANH SÁCH CÁN BỘ STT  Hình ảnh  Thông tin cá nhân
 1    ---------------------------------------------------------
Họ và tên : Nguyễn Thiên Chương

Học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 1984
Vị trí công tác: Trưởng Bộ môn
Học phần giảng dạy:
    - Xử lý ảnh và nhận dạng mẫu
    - Lập trình hệ thống nhúng
    - Kỹ thuật Robot
    - Đồ án kỹ thuật Robot
    - Kỹ thuật mô phỏng trên máy tính
----------------------------------------------------------
 2  
---------------------------------------------------------
Họ và tên : Vũ Thăng Long

Học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 1977
Vị trí công tác: Giảng viên

Học phần giảng dạy:
    - Kỹ thuật ứng dụng PLC
    - Mạng truyền thông CN
    - Hệ thống SCADA
    - Tự động hóa QTSX
    - Điều khiển quá trình
    - Phương pháp tối ưu hóa
---------------------------------------------------------

 3   ----------------------------------------------------------
Họ và tên : Trần Văn Hùng

Học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 1982
Vị trí công tác: Giảng viên
Học phần giảng dạy:
   - Điều khiển máy điện
   - Kỹ thuật ứng dụng VĐK
   - Thiết kế mạch điều khiển
   - Đồ án thiết kế mạch điều khiển
---------------------------------------------------------
4
 
 ----------------------------------------------------------
Họ và tên : Vũ Thị Nhài

Học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 1988
Vị trí công tác: Giảng viên
Học phần giảng dạy:
   - Lý thuyết điều khiển
   - Đồ án lý thuyết điều khiển
   - Thiết bị điện trong hệ thống CDT
   - Điện tử ứng dụng trong hệ thống CDT

---------------------------------------------------------
 5   ---------------------------------------------------------
Họ và tên : Nguyễn Văn Định

Học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 1981
Vị trí công tác: Giảng viên
Học phần giảng dạy:
    - Cảm biến và ứng dụng
    - Tin học ứng dụng trong CĐT
    - Tự động hóa hệ thống thủy khí
    - Cơ điện tử ứng dụng

---------------------------------------------------------
 6
 
----------------------------------------------------------
Họ và tên : Nguyễn Nam

Học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 1980
Vị trí công tác: Giảng viên thực hành
Học phần giảng dạy:
Hướng dẫn thực hành học phần và 
thực hành tổng hợp.
-----------------------------------------------------------